ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flyspeck

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flyspeck-, *flyspeck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน
flyspeck(n) จุดเล็กๆ
flyspeck(vt) ทำเครื่องหมายจุดเล็กๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flyspeck
   adj 1: very small; "diminutive in stature"; "a lilliputian chest
       of drawers"; "her petite figure"; "tiny feet"; "the
       flyspeck nation of Bahrain moved toward democracy" [syn:
       {bantam}, {diminutive}, {lilliputian}, {midget},
       {petite}, {tiny}, {flyspeck}]
   n 1: a tiny dark speck made by the excrement of a fly

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top