ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fly

F L AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fly-, *fly*
English-Thai: Longdo Dictionary
flyswatter(n) ไม้ตีแมลงวัน, ไม้ตียุง
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, Syn. green
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
blow fly[โบล ไฟล] (n) แมลงวันหัวเขียว, เป็นแมลงวันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปตามชุมชนที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นแมลงวันที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินถึงดำ, See also: metallic fly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fly(vi) บิน, See also: เหาะ, ลอย, Syn. take wing, hover, soar, Ant. walk
fly(vi) เดินทางโดยเครื่องบิน
fly(vt) บังคับเครื่องบิน, Syn. pilot, operate
fly(vt) ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว
fly(vt) ขนส่งทางอากาศ, See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ
fly(vi) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล), See also: ล่วง, Syn. pass, elaspe, glide
fly(vt) หลบหนี, See also: หนี, เผ่น, Syn. escape, get away
fly(vi) พุ่งไปอย่างรวดเร็ว, See also: ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น, Syn. rush, dash, hurry, Ant. delay, slow
fly(n) ผ้าใบปิดเต็นท์
fly(vi) ปลิวสะบัด (ธง), See also: โบกสะบัด, Syn. wave, flutter, flap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
flyer(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) ,นักบิน,สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง,ขั้นบันได
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily, swiftly
flyovern. สะพานข้ามถนน
flyweight(ไฟล'เวท) n. นักกีฬาที่มีน้ำหนักไม่เกิน 112 ปอนด์
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
caddisflyn. แมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง
coflyern. นักบินมือสอง
dragonfly(แดรก'เกินไฟล) n. แมลงปอ

English-Thai: Nontri Dictionary
fly(n) แมลงวัน,แมลง,ด้วง
fly(vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย
fly(vt) ทำให้บินได้,หลบหน้า,ชักว่าว,ขับเครื่องบิน,ชักธง,ขนส่งทางอากาศ
flyer(n) สิ่งที่บินได้,นักบิน
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย
flyleaf(n) ใบรองปก
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ
flyweight(n นักมวยที่หนักไม่เกิน 112) ปอนด์
butterfly(n) ผีเสื้อ
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fly ashเถ้าปลิว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fly-off; evapotranspiration; water lossการระเหยคายน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flyer plateแผ่นเคลื่อนที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flying buttressครีบยันลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flyschฟลิช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flywheelล้อตุนกำลัง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flywheelล้อตุนกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flywheel markingsเครื่องหมายที่ล้อตุนกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flywheel ring gearเฟืองวงแหวนล้อตุนกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fly ashขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fly ashเถ้าลอย [TU Subject Heading]
Fly ash concreteคอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fly offfly off, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fly Papersใบปลิว [การแพทย์]
Flyleaveใบรองปก, Example: อยู่หน้าถัดจากใบยึดปก ส่วนใหญ่เป็นกระดาษเปล่า ไม่มีข้อความใด ๆ นับเป็นหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของหนังสือ ใบรองปกช่วยยึดปกหนังสือกับตัวเล่มให้ติดกัน ทำให้หนังสือแข็งแแรงขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
flywheelล้อตุนกำลัง, แผ่นโลหะกลมที่ยึดติดอยู่กับเพลาของเครื่องกล  ช่วยทำให้การหมุนของเครื่องกลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่กระตุก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fly solo(vt, slang) ทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียว, โสด
flying au(name) ทารกจ้าวเวหา (จากวรรณคดีฝรั่งเศส)
flying machineเครื่องร่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You never heard of tanks that go under the water and fly up-a stairs?คุณไม่เคยเห็นหรอ ดำน้ำและบินได้หนะ The Great Dictator (1940)
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล Rebecca (1940)
Please, don't fly off the handle, sir.อย่าเข้าใจอะไรผิดไป Blazing Saddles (1974)
There were fewer in the sky I decided I would fly - It's a hatไม่กี่คนบินอยู่บนฟ้า ฉันเลยคิดว่าฉันคงบินได้ The Little Prince (1974)
Fly ball, deep left field.ลูกลอยไปด้านซ้าย Jaws (1975)
Our lives depend on just one thing - finding someone to fly this plane who didn't have fish for dinner.หาใครสักคนที่บินเครื่องบินนี้ได้ คนที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารเย็น Airplane! (1980)
By the way, is there anyone on board who can fly a plane?อีกอย่าง มีใครบนเครื่อง ที่ขับเครื่องบินเป็นบ้างคะ Airplane! (1980)
- Can you fly this plane and land it?- คุณบินเครื่องนี่แล้วเอามันลงได้มั้ย Airplane! (1980)
But I do know that you're the only one on this plane who can possibly fly it.แต่ผมรู้ว่าคุณเป็นคนเดียว บนเครื่องบินนี่ที่อาจจะบินได้ Airplane! (1980)
Ted! What are you doing here? You can't fly this plane!เท็ด คุณมาทำอะไรที่นี่ คุณขับเครื่องบินนี่ไม่ได้ Airplane! (1980)
We will fly it out of Cairo.เราจะบินออกจากไคโร. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm gonna come in and fly you the hell out.ผมจะเข้ามาและพาคุณบินไปออก First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flyA baseball came flying through the window.
flyA bat flying in the sky looks like a butterfly.
flyA bird was flying high up in the sky.
flyA bird was flying in the sky.
flyA couple of swallows are flying overhead.
flyA fly can walk on the ceiling.
flyA fly does not fly into a shut mouth.
flyA fowl flying up from water is careful not to make it turbid.
flyA gigantic bird came flying toward him.
flyAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.
flyAn airplane is flying overhead.
flyAn eagle is flying in the sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.อ.ท.(n) flying office, See also: Flg.Off., Syn. เรืออากาศโท
สะพานลอย(n) flyover
เรืออากาศโท(n) Flying Officer, Example: เรืออากาศโทโองการ คนนี้ล่ะที่เป็นพ่อสื่อ เขาเป็นเพื่อนรักของพ่อผม
สะพานลอย(n) flyover, See also: overpass, Example: มีขอทานสองสามคนอยู่บนสะพานลอย, Thai Definition: สะพานสูงแคบๆ ที่สร้างคร่อมขวางถนน ใช้เป็นทางให้คนเดินข้ามถนน รถสามารถแล่นผ่านใต้สะพานได้
สะพาน(n) bridge, See also: flyover, overpass, viaduct, Syn. ตะพาน, Example: เชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Count Unit: สะพาน, แห่ง, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
เหาะ(v) soar into the air, See also: fly, hover, flit, Syn. เหิน, บิน, Example: เขาเชื่อว่ามนุษย์บางคนมีวิชาแก่กล้าในยุดโบราณคงเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนนก, Thai Definition: ขึ้นไปในอากาศ, เดินอากาศ
โผบิน(v) fly, See also: soar, hover, flit, flutter, wing, Syn. โบยบิน, เหินบิน, Example: นกกระจอก 2 ตัวโผบินไปเกาะที่รั้วบ้านส่งเสียงจอกแจกเหมือนคุยกัน, Thai Definition: บินวนเวียนไปมา
ไข่ขาง(n) fly-blow, Syn. ไข่แมลงวัน, Example: อาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานๆ ไม่ควรรับประทานเพราะอาจมีไข่ขางตกอยู่
พะจง(n) flying lemur, Syn. บ่าง, พุงจง, Example: ญี่ปุ่นมีเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกเพียง 118 พันธุ์ นอกนั้นก็ยังมี หมี กวาง หมูป่า พะจง ค้างคาว ลิง และตัวแร็คคูน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายกระรอกแต่มีหนังเป็นพังผืด 2 ข้างของลำตัว ตั้งแต่คอไปถึงปลายนิ้วตีนและปลายหางสำหรับใช้กางออกคล้ายปีก
ว่าวติดลม(n) flying kite in the air, Example: ้เด็กๆ พากันแหงนหน้ามองว่าวติดลมด้วยความตื่นเต้น, Thai Definition: ว่าวที่ลอยกินลมอยู่ในอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
บิน[bin] (v) EN: fly  FR: voler ; planer
บิน[bin] (adj) EN: flying  FR: volant
บินขึ้น[binkheun] (v) EN: take off ; fly up  FR: décoller ; s'envoler
บินหนี[binnī] (v) EN: fly away  FR: s'envoler
บินผ่าน[bin phān] (v, exp) EN: fly over  FR: survoler
บินต่ำ[bin tam] (v, exp) EN: fly at a low altitude ; low level flying  FR: voler à basse altitude [m]
บินตรงไปยัง ...[bin trong pai yang ...] (v, exp) EN: fly nonstop to ...  FR: voler sans escale à destination de ...
โบยบิน[bōibin] (v) EN: fly ; flutter

CMU English Pronouncing Dictionary
FLY F L AY1
FLYE F L AY1
FLYBY F L AY1 B AY2
FLYER F L AY1 ER0
FLYNT F L IH1 N T
FLYNN F L IH1 N
FLYWAY F L AY1 W EY2
FLYING F L AY1 IH0 NG
FLYERS F L AY1 ER0 Z
FLYTHE F L AY1 DH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fly (v) flˈaɪ (f l ai1)
Flynn (n) flˈɪn (f l i1 n)
flyer (n) flˈaɪər (f l ai1 @ r)
flyers (n) flˈaɪəz (f l ai1 @ z)
flying (v) flˈaɪɪŋ (f l ai1 i ng)
flyleaf (n) flˈaɪliːf (f l ai1 l ii f)
flyover (n) flˈaɪouvər (f l ai1 ou v @ r)
flypast (n) flˈaɪpaːst (f l ai1 p aa s t)
flytrap (n) flˈaɪtræp (f l ai1 t r a p)
fly-fish (v) flˈaɪ-fɪʃ (f l ai1 - f i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞翔[fēi xiáng, ㄈㄟ ㄒㄧㄤˊ, / ] fly, #12,626 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] fly; musca, #18,498 [Add to Longdo]
飞碟[fēi dié, ㄈㄟ ㄉㄧㄝˊ, / ] flying saucer; frisbee, #23,330 [Add to Longdo]
飞虎队[fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit, #42,494 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] fly fast, #44,145 [Add to Longdo]
飞鸽[fēi gē, ㄈㄟ ㄍㄜ, / 鴿] Flying Pigeon (famous bicycle brand, made in Tianjin since 1936), #56,353 [Add to Longdo]
飞蝗[fēi huáng, ㄈㄟ ㄏㄨㄤˊ, / ] flying locusts, #70,327 [Add to Longdo]
比翼[bǐ yì, ㄅㄧˇ ㄧˋ, ] fly wing to wing, #76,536 [Add to Longdo]
跨线桥[kuà xiàn qiáo, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 线 / ] fly-over (road bridge), #78,235 [Add to Longdo]
[háng, ㄏㄤˊ, / ] fly down, #146,669 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegenfenster {n} | Fliegenfenster {pl}fly screen | fly screens [Add to Longdo]
Fliegenfischen {n}fly fishing [Add to Longdo]
Fliegenklatsche {f} | Fliegenklatschen {pl}fly swat; fly flap | fly swats; fly flaps [Add to Longdo]
Fliegenpilz {m} [bot.]fly agaric; toadstool [Add to Longdo]
Flugasche {f}fly ash [Add to Longdo]
Nachtschwärmer {m}fly by night [Add to Longdo]
Schwungrad {n}fly wheel; band wheel [Add to Longdo]
Weißflügel-Schilfsteiger {m} [ornith.]Fly River Grass Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
さし[sashi] (n) blowfly maggots used as fishing bait [Add to Longdo]
ざざ虫[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
とびっこ[tobikko] (n) (See 飛魚,飛び子・1) flying fish roe [Add to Longdo]
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter [Add to Longdo]
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fly
   adj 1: (British informal) not to be deceived or hoodwinked
   n 1: two-winged insects characterized by active flight
   2: flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back
     to provide entrance to a tent [syn: {tent-fly}, {rainfly},
     {fly sheet}, {fly}, {tent flap}]
   3: an opening in a garment that is closed by a zipper or by
     buttons concealed under a fold of cloth [syn: {fly}, {fly
     front}]
   4: (baseball) a hit that flies up in the air [syn: {fly}, {fly
     ball}]
   5: fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look
     like an insect
   v 1: travel through the air; be airborne; "Man cannot fly" [syn:
      {fly}, {wing}]
   2: move quickly or suddenly; "He flew about the place"
   3: operate an airplane; "The pilot flew to Cuba" [syn: {fly},
     {aviate}, {pilot}]
   4: transport by aeroplane; "We fly flowers from the Caribbean to
     North America"
   5: cause to fly or float; "fly a kite"
   6: be dispersed or disseminated; "Rumors and accusations are
     flying"
   7: change quickly from one emotional state to another; "fly into
     a rage"
   8: pass away rapidly; "Time flies like an arrow"; "Time fleeing
     beneath him" [syn: {fly}, {fell}, {vanish}]
   9: travel in an airplane; "she is flying to Cincinnati tonight";
     "Are we driving or flying?"
   10: display in the air or cause to float; "fly a kite"; "All
     nations fly their flags in front of the U.N."
   11: run away quickly; "He threw down his gun and fled" [syn:
     {flee}, {fly}, {take flight}]
   12: travel over (an area of land or sea) in an aircraft;
     "Lindbergh was the first to fly the Atlantic"
   13: hit a fly
   14: decrease rapidly and disappear; "the money vanished in las
     Vegas"; "all my stock assets have vaporized" [syn: {vanish},
     {fly}, {vaporize}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top