ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flush

F L AH1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flush-, *flush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flush(vt) ทำให้หน้าแดง, Syn. redden, blush, go red
flush(n) หน้าแดง, Syn. blush, redness
flush(vt) กดชักโครก
flush(n) การกดชักโครก
flush(vt) สาดหรือฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด, Syn. wash out, hose down
flush(n) อารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นฉับพลัน
flush(n) ความกระปรี้กระเปร่า, See also: ความกระฉับกระเฉง, Syn. vigor, vitality, Ant. feebleness
flush(adj) ร่ำรวยในช่วงเวลาสั้นๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มั่งมี, มั่งคั่ง, Syn. wealthy, rich, well-off, Ant. poor
flush(adj) ราบเป็นระดับเดียวกัน, See also: ราบเรียบเป็นระดับเดียวกัน, Syn. level, even, flat, Ant. rough, uneven
flush(vt) ทำให้ตื่นตกใจจนบินหนี (การล่าสัตว์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
flush(vi) แล่น,ไหลทะลัก,ท่วม,หน้าแดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flushอาการหน้าแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flushช่วงโตเร็ว, ช่วงทะลึ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flush weldรอยเชื่อมเรียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flush, breastภาวะนมคัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flushing oilน้ำมันล้างภายในเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flushร้อนแดง [การแพทย์]
Flush Methodวิธีสังเกตเลือดฝาดที่มือ [การแพทย์]
Flush Tankถังชักโครก, หม้อชักโครก, Example: ถังหรือหม้อเก็บน้ำสำหรับโครกไล่สิ่งสกปรกจาก โถส้วม [สิ่งแวดล้อม]
Flushedผิวหนังแดงฝาด [การแพทย์]
Flushesอาการร้อนวูบวาบ [การแพทย์]
Flushingการชักโครก, การโครก, Example: การระบายออกอย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
Flushingผิวหนังแดง,หน้าแดง,มีสีแดงเป็นๆหายๆ,สีชมพู,น้ำไหลพุ่ง,ผิวหนังสีแดง [การแพทย์]
Flushing, Facialหน้าแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll go a blush at a time A happy flush at a timeเราจะอายกัน แล้วก็จะสนุกสนานกัน The Little Prince (1974)
No. No, I'm flush at the moment.เอ่อไม่ ไม่ฉันล้าง ในขณะนี้ In the Name of the Father (1993)
So you can flush it down the fucking toilet?เธอเอามันทิ้งชักโครกได้เลย 21 Grams (2003)
Only flush for number two.อย่าลืมประหยัดน้ำกันนะคะ A Cinderella Story (2004)
No matter how many times you flush them down the toilet... they always crawl back up the bowl.เลือกยากอยู่เหมือนกันนะ King Kong (2005)
The DIRT shuts off the water, so you can't flush your contraband.ไอ้พวกผู้คุมมันตัดน้ำ \ กันไม่ให้เราชักโครกของต้องห้าม Allen (2005)
i'll flush $100 million in "r" and "d" down the toilet and put the nation's fleet at risk while i'm at it.i'll flush $100 million in "r" and "d" down the toilet and put the nation's fleet at risk while i'm at it. Aqua (2005)
Okay, clip the nails. Flush the ears.ครับ โอเค ตัดเล็บ แคะหู บ๊ายบาย Big Momma's House 2 (2006)
You flush it down the toilet, you eat it, what?ุคุณกดมันลงชักโครก คุณกินมัน อะไร? Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Flush out your headgear, new guy.ทิ้งเรื่องรกสมองไปบ้างก็ได้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
The high pressure and oxygen will flush the carbon monoxide from your system.ความดันสูง และ ออกซิเจน จะล้าง คาร์บอนมอนอคไซค์ออกจากระบบร่างกายของคุณ The Right Stuff (2007)
Grossman, that's the second royal flush in eight hands.กรอสแมน นั่นรอยัล ฟลัช ครั้งที่สอง ในมือที่แปดแล้ว Bad Day at Black Rock (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flushDon't forget to flush the toilet.
flushExpectation caused her to be flushed with excitement.
flushHe flushed into rage.
flushHer cheeks were faintly flushed.
flushHe was flushed with excitement.
flushHis pale face showed a flush of excitement.
flushPull the string and the water flushes.
flushShe became pale and flushed by turns.
flushThe dam gave way and sent a great flush of water down the valley.
flushThe Japanese World Cup champion team came back home flushed with victory.
flushThe setting sun flushed the high roof.
flushThe toilet doesn't flush.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปี่ยม(v) flush, See also: fill the brim, to be full, Syn. เต็ม, เต็มที่, Ant. ไม่มี, Example: ใบหน้าของเขาเปี่ยมด้วยความสุขทุกครั้งเวลาได้เห็นหน้าเธอ, Thai Definition: มีเต็มที่, มีบริบูรณ์
ไหลบ่า(v) flush, See also: flow rapidly, Syn. ไหลทะลัก, Example: น้ำทะเลไหลบ่าเข้าสู่ลำคลองซึ่งตื้นเขินขึ้นทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำดื่มอาบได้ดั่งเช่นเคย, Thai Definition: อาการที่น้ำไหลล้นเข้ามาอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักโครก[chakkhrōk] (v, exp) EN: water closet ; closet ; flush toilet  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
แดงก่ำ[daēng kam] (v, exp) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy
ไหลบ่า[lai bā] (v, exp) EN: flush
ไหลทะลัก[lai thalak] (v, exp) EN: flush
น้ำมันล้างเครื่อง[nāmman lāng khreūang] (n, exp) EN: flushing oil  FR: huile de vidange [f]
เปี่ยม[pīem] (v) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim  FR: déborder de
ปริ่ม[prim] (v) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim  FR: déborder de

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUSH F L AH1 SH
FLUSHED F L AH1 SH T
FLUSHES F L AH1 SH IH0 Z
FLUSHING F L AH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flush (v) flˈʌʃ (f l uh1 sh)
flushed (v) flˈʌʃt (f l uh1 sh t)
flushes (v) flˈʌʃɪz (f l uh1 sh i z)
flushing (v) flˈʌʃɪŋ (f l uh1 sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淹没[yān mò, ㄧㄢ ㄇㄛˋ, / ] flush; submerge, #10,777 [Add to Longdo]
发红[fā hóng, ㄈㄚ ㄏㄨㄥˊ, / ] flush (face), #23,473 [Add to Longdo]
潮红[cháo hóng, ㄔㄠˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] flush, #37,004 [Add to Longdo]
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, / ] flushed with anger (or excitement), #37,621 [Add to Longdo]
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, / ] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch, #41,616 [Add to Longdo]
抽水马桶[chōu shuǐ mǎ tǒng, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] flush toilet, #59,532 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] flushed (from drinking), #90,094 [Add to Longdo]
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, ] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siegestaumel {m}flush of victory [Add to Longdo]
Triumphgefühl {n}flush of success [Add to Longdo]
Wutanfall {m}flush of anger [Add to Longdo]
bündig; eben (mit) {adj}flush (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぽっ[potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced [Add to Longdo]
ストレートフラッシュ[sutore-tofurasshu] (n) straight flush [Add to Longdo]
フラッシュ[furasshu] (n) (1) flash; (2) flush; (P) [Add to Longdo]
フラッシュバルブ[furasshubarubu] (n) (1) flashbulb; (2) flush valve [Add to Longdo]
ローヤルストレートフラッシュ[ro-yarusutore-tofurasshu] (n) royal straight flush [Add to Longdo]
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
火照る[ほてる, hoteru] (v5r,vi) to feel hot; to flush; to burn [Add to Longdo]
懐が暖かい[ふところがあったかい;ふところがあたたかい, futokorogaattakai ; futokorogaatatakai] (exp) flush with money; have a full purse; have a full handbag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flush
   adv 1: squarely or solidly; "hit him flush in the face"
   2: in the same plane; "set it flush with the top of the table"
   adj 1: of a surface exactly even with an adjoining one, forming
       the same plane; "a door flush with the wall"; "the bottom
       of the window is flush with the floor"
   2: having an abundant supply of money or possessions of value;
     "an affluent banker"; "a speculator flush with cash"; "not
     merely rich but loaded"; "moneyed aristocrats"; "wealthy
     corporations" [syn: {affluent}, {flush}, {loaded}, {moneyed},
     {wealthy}]
   n 1: the period of greatest prosperity or productivity [syn:
      {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom},
      {efflorescence}, {flush}]
   2: a rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of
     good health [syn: {bloom}, {blush}, {flush}, {rosiness}]
   3: sudden brief sensation of heat (associated with menopause and
     some mental disorders) [syn: {hot flash}, {flush}]
   4: a poker hand with all 5 cards in the same suit
   5: the swift release of a store of affective force; "they got a
     great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush
     from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn: {bang},
     {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill}, {kick}]
   6: a sudden rapid flow (as of water); "he heard the flush of a
     toilet"; "there was a little gush of blood"; "she attacked
     him with an outpouring of words" [syn: {flush}, {gush},
     {outpouring}]
   7: sudden reddening of the face (as from embarrassment or guilt
     or shame or modesty) [syn: {blush}, {flush}]
   v 1: turn red, as if in embarrassment or shame; "The girl
      blushed when a young man whistled as she walked by" [syn:
      {blush}, {crimson}, {flush}, {redden}]
   2: flow freely; "The garbage flushed down the river"
   3: glow or cause to glow with warm color or light; "the sky
     flushed with rosy splendor"
   4: make level or straight; "level the ground" [syn: {flush},
     {level}, {even out}, {even}]
   5: rinse, clean, or empty with a liquid; "flush the wound with
     antibiotics"; "purge the old gas tank" [syn: {flush},
     {scour}, {purge}]
   6: irrigate with water from a sluice; "sluice the earth" [syn:
     {sluice}, {flush}]
   7: cause to flow or flood with or as if with water; "flush the
     meadows"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top