ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flunky

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flunky-, *flunky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flunky(n) คนรับใช้ในชุดเครื่องแบบ (คำโบราณ)
flunky(n) คนประจบสอพลอ, Syn. toady, yes-man, sycophant
flunky(n) ทาสรับใช้, Syn. lackey, flunkey

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกไล่[lūk lai] (n) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling  FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ปลายแถว[plāi thaēo] (x) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flunky (n) flˈʌŋkiː (f l uh1 ng k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag [Add to Longdo]
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist [Add to Longdo]
先棒[さきぼう, sakibou] (n) (1) front palanquin bearer; (2) flunky; cat's-paw; tool [Add to Longdo]
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flunky
   n 1: a male servant (especially a footman) [syn: {lackey},
      {flunky}, {flunkey}]
   2: a person of unquestioning obedience [syn: {flunky},
     {flunkey}, {stooge}, {yes-man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top