ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flunkey

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flunkey-, *flunkey*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุน(n) lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนอยู่ในบังคับ
ขี้ครอก(n) slave, See also: flunkey, lackey, stooge, Example: พวกขี้ครอกทั้งหลายมักใฝ่สูงอยากได้ยศศักดิ์ชั้นขุนนาง, Count Unit: คน, Thai Definition: ทาสโดยกำเนิด, ลูกของขี้ข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ครอก[khīkhrøk] (n) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สุนัขรับใช้[sunak rapchai] (n, exp) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower  FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flunkey (n) flˈʌŋkiː (f l uh1 ng k ii)
flunkeys (n) flˈʌŋkɪz (f l uh1 ng k i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flunkey
   n 1: a male servant (especially a footman) [syn: {lackey},
      {flunky}, {flunkey}]
   2: a person of unquestioning obedience [syn: {flunky},
     {flunkey}, {stooge}, {yes-man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top