ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flume

F L UW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flume-, *flume*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flume(ฟลูม) {flumed,fluming,flumes} n.,v. (ขนส่งโดย) ร่องน้ำแคบและตื้น,รางน้ำไหลที่แคบและตื้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
flume(n) หุบเขาลึก,ร่องน้ำไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
flumeflume, สะพานน้ำ; รางริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flumesรางน้ำ [TU Subject Heading]
Flumethasone Pivalateฟลูเมธาโซนไพวาเลต [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUME F L UW1 M
FLUMES F L UW1 M Z
FLUMENBAUM F L UW1 M AH0 N B AW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flume (n) flˈuːm (f l uu1 m)
flumes (n) flˈuːmz (f l uu1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klamm {f} | Klammen {pl}flume | flumes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とい;ひ;とよ;とゆ, toi ; hi ; toyo ; toyu] (n) (1) trough; gutter; water pipe; flume; chute; (2) (ひ only) coulisse (of a sword blade) [Add to Longdo]
用水路[ようすいろ, yousuiro] (n) irrigation channel or ditch; flume [Add to Longdo]
流しそうめん;流し素麺;流し索麺[ながしそうめん, nagashisoumen] (n) (See 素麺) fine white noodles served flowing in a small flume [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flume
   n 1: a narrow gorge with a stream running through it [syn:
      {gulch}, {flume}]
   2: watercourse that consists of an open artificial chute filled
     with water for power or for carrying logs

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top