ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluency

F L UW1 AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluency-, *fluency*
English-Thai: Nontri Dictionary
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluencyความคล่อง [การแพทย์]
fluencyความคิดคล่อง, การคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาจำกัด เช่น การวาดภาพต่อเติมรูปที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluencyBill spoke Japanese with surprising fluency.
fluencyFluency in English is a must.
fluencyFluency in English is a very marketable skill today.
fluencyI'm amazed at your fluency in English.
fluencyI was amazed at the fluency with which the boy spoke French.
fluencyMr Sano speaks French with great fluency.

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUENCY F L UW1 AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluency (n) flˈuːənsiː (f l uu1 @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüssigkeit {f} (der Bewegung)fluency (of movement) [Add to Longdo]
Gewandtheit {f} (eines Redners)fluency (of a speaker) [Add to Longdo]
fließendes Sprechen (in einer Fremdsprache)fluency (in a foreign language) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺらぺら[perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P) [Add to Longdo]
宏弁[こうべん, kouben] (n) (obsc) fluency; eloquence [Add to Longdo]
暢達[ちょうたつ, choutatsu] (adj-na,n) fluency; facileness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluency
   n 1: powerful and effective language; "his eloquence attracted a
      large congregation"; "fluency in spoken and written English
      is essential"; "his oily smoothness concealed his guilt
      from the police" [syn: {eloquence}, {fluency},
      {smoothness}]
   2: skillfulness in speaking or writing [ant: {disfluency}]
   3: the quality of being facile in speech and writing [syn:
     {fluency}, {volubility}, {articulateness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top