ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluctuating

F L AH1 K CH AH0 W EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluctuating-, *fluctuating*, fluctuat
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fluctuating clauseข้อกำหนดให้อัตราขึ้นลงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluctuating Symptomsเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในช่วงเวลาแต่ละวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluctuatingThe consumer price index has been fluctuating wildly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยวบยาบ[yūapyāp] (adv) EN: sinking and rebounding ; waving ; yielding ; swaying ; fluctuating ; waving

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUCTUATING F L AH1 K CH AH0 W EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluctuating (v) flˈʌktʃuɛɪtɪŋ (f l uh1 k ch u ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwingungsbeanspruchung {f}fluctuating stress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n,vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fluctuating
      adj 1: having unpredictable ups and downs; "fluctuating prices"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top