ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flowerpot

F L AW1 ER0 P AA2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flowerpot-, *flowerpot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flowerpot(n) กระถางดอกไม้, See also: กระถางต้นไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
flowerpot(n) กระถางต้นไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flowerpotThe flowerpot crashed to the sidewalk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระถางดอกไม้(n) flowerpot, See also: pot, Example: แถวนี้ทุกบ้านนิยมเอากระถางดอกไม้นานาชนิดปลูกประดับไว้ตามริมหน้าต่างบ้าน, Count Unit: ใบ, ลูก
กระถางต้นไม้(n) flowerpot, See also: pot, Example: ตามถนนหนทางเต็มไปด้วยกระถางต้นไม้ทำให้ดูเจริญหูเจริญตา, Count Unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระถาง[krathāng] (n) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel  FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระถางดอกไม้[krathāng døkmāi] (n, exp) EN: flowerpot  FR: pot de fleurs [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOWERPOT F L AW1 ER0 P AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flowerpot (n) flˈauəpɒt (f l au1 @ p o t)
flowerpots (n) flˈauəpɒts (f l au1 @ p o t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラワーポット[furawa-potto] (n) flowerpot [Add to Longdo]
植木鉢[うえきばち, uekibachi] (n) flowerpot; plant pot; (P) [Add to Longdo]
[はち, hachi] (n) (1) bowl; pot; basin; (2) flowerpot; (3) crown; brainpan; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flowerpot
      n 1: a container in which plants are cultivated [syn: {pot},
           {flowerpot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top