ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flounder

F L AW1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flounder-, *flounder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flounder(vi) ตะเกียกตะกายฝ่า (น้ำ, โคลน), See also: เดินเอียงไปเอียงมา, Syn. struggle
flounder(vi) พูดตะกุกกตะกัก, See also: ระส่ำระสาย, ป้ำๆ เป๋อๆ, Syn. falter, waver, muddle, Ant. chatter
flounder(vi) ตกต่ำลง, See also: ทรุดลง, ทรุดหนัก, Syn. founder
flounder(n) ปลาทะเลตัวเล็กแบนใช้ทำอาหาร
flounder about(phrv) ตะเกียกตะกาย, See also: ดิ้นรน, Syn. flounder around
flounder around(phrv) ตะเกียกตะกาย, See also: ดิ้นรน, Syn. flounder about
flounder through(phrv) ดิ้นรนผ่าน, See also: ตะเกียกตะกายผ่าน
flounder through(phrv) พูดตะกุกตะกัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flounder(เฟลา'เดอะ) v.,n. (การ) ดิ้น,ดิ้นรน,บากบั่น,ตะเกียกตะกาย,ชื่อปลาทะเลตัวแบน, See also: flounderingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
flounder(n) ปลาลิ้นหมา
flounder(vi) ดิ้นรน,ตะเกียกตะกาย,บากบั่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flounder(n) ปลาลิ้นหมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got some nice flounder fillets.วันนี้มีเนื้อบางอย่่างดีเลยนะ From Up on Poppy Hill (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิ้นหมา[linmā] (n) EN: flounder  FR: sole [f]
ปลาลิ้นหมา[plā linmā] (n, exp) EN: flounder  FR: sole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOUNDER F L AW1 N D ER0
FLOUNDERS F L AW1 N D ER0 Z
FLOUNDERED F L AW1 N D ER0 D
FLOUNDERING F L AW1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flounder (v) flˈaundər (f l au1 n d @ r)
flounders (v) flˈaundəz (f l au1 n d @ z)
floundered (v) flˈaundəd (f l au1 n d @ d)
floundering (v) flˈaundərɪŋ (f l au1 n d @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
アークティックフラウンダー[a-kuteikkufuraunda-] (n) Arctic flounder (Liopsetta glacialis, was Pleuronectes glacialis) [Add to Longdo]
滑多鰈[なめたがれい;ナメタガレイ, nametagarei ; nametagarei] (n) (uk) (See 婆婆鰈) slime flounder (Microstomus achne) [Add to Longdo]
石鰈[いしがれい;イシガレイ, ishigarei ; ishigarei] (n) stone flounder (Kareius bicoloratus) [Add to Longdo]
赤鰈[あかがれい;アカガレイ, akagarei ; akagarei] (n) (uk) flathead flounder (Hippoglossoides dubius) [Add to Longdo]
足掻く[あがく, agaku] (v5k,vi) (1) to paw (at) the ground; (2) to flounder; to struggle [Add to Longdo]
虫鰈[むしがれい;ムシガレイ, mushigarei ; mushigarei] (n) (uk) roundnose flounder (Eopsetta grigorjewi) [Add to Longdo]
婆婆鰈[ばばがれい;ババガレイ, babagarei ; babagarei] (n) (uk) slime flounder (Microstomus achne) [Add to Longdo]
平目;鮃;比目魚[ひらめ;ヒラメ, hirame ; hirame] (n) (1) (uk) flounder (esp. the large-tooth flounders of family Paralichthyidae, but also lefteye flounders of family Bothidae); (2) bastard halibut; olive flounder (Paralichthys olivaceus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flounder
   n 1: flesh of any of various American and European flatfish
   2: any of various European and non-European marine flatfish
   v 1: walk with great difficulty; "He staggered along in the
      heavy snow" [syn: {stagger}, {flounder}]
   2: behave awkwardly; have difficulties; "She is floundering in
     college"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top