ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flood

F L AH1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flood-, *flood*, floo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flood(n) น้ำท่วม, See also: อุทกภัย, Syn. inundation, overflow
flood(vt) ท่วม, See also: ไหลบ่า, เจิ่ง, นอง, ล้น, เอ่อท้น, Syn. overflow, inundate, submerge
flood(vi) ไหลบ่า, See also: ไหลล้น, ท่วม, Syn. overflow, Ant. stagnate
flood(vt) เต็มไปด้วย, See also: มากมายไปด้วย, Syn. fill, cover
flood(vi) หลั่งไหล, Syn. flow, pour in
flood(n) จำนวนมาก, Syn. torrent, profusion
flood in(phrv) เข้ามาอย่างท่วมท้น, See also: ท่วม, เต็มปรี่, ล้น, Syn. flood into
floodlit(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ floodlight
flood out(phrv) ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะน้ำท่วม, Syn. drown out
floodgate(n) ประตูระบายน้ำ, See also: ประตูน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
floodlight n.v. (ส่อง) แสงสว่างจ้ามากที่มีลำกว้างใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
flood(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำนอง,น้ำขึ้น
flood(vt) ท่วม,เจิ่ง,ไหลบ่า,ขึ้น,นอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flood controlการควบคุมน้ำท่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flood insuranceการประกันภัยน้ำท่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flood-plainที่ราบน้ำท่วมถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flood-plain deposit; vertical- accretion depositสิ่งทับถมที่ราบน้ำท่วมถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flooded-type evaporatorเครื่องระเหยแบบแช่สารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floodน้ำท่วม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Floodน้ำท่วม หรือ น้ำขัง [อุตุนิยมวิทยา]
floodflood, น้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
floodflood, อุทกภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood bedflood bed, พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood by-passflood by-pass, ช่องลัดลดน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood channelflood channel, ร่องน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flood controlการป้องกันอุทกภัย [TU Subject Heading]
flood controlflood control, การควบคุมน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood control storageflood control storage, ความจุควบคุมน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flooding(n) การกระจายออกไป, Syn. broadcast

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
floodAfter the heavy rain there was a big flood.
floodA little heavier rain might cause a flood.
floodA lot of houses were washed away by the flood.
floodA massive flood paralyzed the local transportation network.
floodAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
floodAs cold as a flood in January.
floodDamages from the flood amount to ten million dollars.
floodEarthquakes and floods are natural disasters.
floodEvery spring the river floods here.
floodFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
floodHundreds of fields were submerged in the flood.
floodIn the city, the information is flooding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหลบ่า(v) flood, Syn. หลาก, ท่วม, ล้น
ทะลักทลาย(v) flow rapidly, See also: flood, Syn. ทะลัก, Example: เงินทุนต่างชาติทะลักทลายเข้ามาในเมืองไทย
หลาก(v) overflow, See also: flood, Syn. บ่า, ไหลบ่า, Example: บริเวณบ้านเป็นที่ลุ่ม พอถึงหน้าฝนน้ำจะหลากท่วมทุ่งไร่ ทุ่งนา จนหมดสิ้น, Thai Definition: ไหลมาผิดปกติโดยกระทันหัน
พรั่ง(v) gush, See also: flood, surge, Syn. พรั่งพรู, พรู, Example: พลังน้ำจากน้ำตกต่างระดับหลายชั้นกระแสน้ำที่พรั่งพรูออกไปจะไปหมุนเครื่องกังหัน, Thai Definition: รวมกันอยู่มาก
พรั่งพรู(v) gush, See also: flood, pour, surge, Syn. พรั่ง, พรู, Example: สมองของคนตะวันตกเวลาคิดอะไรได้ ความคิดต่อๆ มาก็จะพรั่งพรูออกมาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
ฟูม(adj) soaked, See also: flooded, saturated, Syn. อาบ, โซม, ท่วม
ท่วม(v) flood, See also: inundate, submerge, Syn. เอ่อ, ล้น, ท้น, กลบ, Example: ฮวงซุ้ยมักจะอยู่แถบเมืองชลบุรี เพราะเป็นที่สูง น้ำไม่ท่วม และอากาศดี, Thai Definition: ไหลหลาก บ่า หรือเอ่อท้นจนลบพื้นที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ซาบซึมไปทั่ว
น้ำเกิด(n) spring tide, See also: flood tide, rising tide, high water, Syn. น้ำขึ้น, Ant. น้ำลง, น้ำทรง, Example: เราไปทะเลในช่วงน้ำเกิดพอดี, Thai Definition: น้ำขึ้นมากในทะเล และแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเล หรือได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล มีระดับน้ำขึ้นสูงมากและลงต่ำมาก เนื่องมาจากความดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
น้ำขึ้น(n) flood tide, See also: rising tide, hide tide, Syn. น้ำเกิด, Ant. น้ำลง, Example: เรือบรรทุกสัมภาระรีบไปอย่างรีบร้อน เพื่อให้ทันน้ำขึ้นพอดี, Thai Definition: น้ำในทะเลและแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเลหรือได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลเป็นต้น ที่มีระดับน้ำสูงขึ้น ในวันหนึ่งๆ ตามปกติน้ำจะขึ้น 2 ครั้ง และน้ำขึ้นครั้งแรกจะมีระดับสูงกว่าขึ้นครั้งที่ 2
น้ำท่วม(n) flood, See also: inundation, spate, Syn. น้ำหลาก, อุทกภัย, Ant. อัคคีภัย, Example: น้ำท่วมครั้งนี้ประชาชนในภาคใต้ได้รับความเสียหายมาก, Thai Definition: เป็นภัยตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากฝนตกในปริมาณมากและไหลระบายไม่ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่า[bā] (v) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood  FR: déborder
หัวน้ำขึ้น[hūanāmkheun] (n) EN: start of the flood tide ; turn of the tide  FR: début de la marée montante [m]
เกลื่อน[kleūoen] (v) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound  FR: inonder
ไหลบ่า[lai bā] (v, exp) EN: flood
หลาก[lāk] (v) EN: overflow ; flood  FR: déborder ; inonder
หลั่ง[lang] (v) EN: pour ; flow ; gush ; flood ; spring  FR: s'écouler ; se répandre
น้ำท่วม[nāmthūam] (n) EN: flood ; inundation ; spate  FR: inondation [f]
นอง[nøng] (v) EN: flood ; deluge ; inundation ; overflow  FR: inonder ; baigner
ประตูระบายน้ำ[pratū rabāi nām] (n, exp) EN: floodgate
ท่วม[thūam] (v) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate  FR: déborder ; inonder ; submerger

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOOD F L AH1 D
FLOODS F L AH1 D Z
FLOODED F L AH1 D AH0 D
FLOODED F L AH1 D IH0 D
FLOODING F L AH1 D IH0 NG
FLOODGATE F L AH1 D G EY2 T
FLOODGATES F L AH1 D G EY2 T S
FLOODLIGHT F L AH1 D L AY2 T
FLOODPLAIN F L AH1 D P L EY2 N
FLOODWATER F L AH1 D W AO2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flood (v) flˈʌd (f l uh1 d)
floods (v) flˈʌdz (f l uh1 d z)
flooded (v) flˈʌdɪd (f l uh1 d i d)
flooding (v) flˈʌdɪŋ (f l uh1 d i ng)
floodlit (v) flˈʌdlɪt (f l uh1 d l i t)
floodgate (n) flˈʌdgɛɪt (f l uh1 d g ei t)
flood-tide (n) flˈʌd-tˈaɪd (f l uh1 d - t ai1 d)
floodgates (n) flˈʌdgɛɪts (f l uh1 d g ei t s)
floodlight (v) flˈʌdlaɪt (f l uh1 d l ai t)
flood-tides (n) flˈʌd-tˈaɪdz (f l uh1 d - t ai1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] flood; surname Hong, #7,711 [Add to Longdo]
防洪[fáng hóng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, ] flood control; flood prevention, #12,568 [Add to Longdo]
[lào, ㄌㄠˋ, / ] flooded, #20,126 [Add to Longdo]
洪涝[hóng lào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄠˋ, / ] flood; inundation; flooding, #21,719 [Add to Longdo]
洪灾[hóng zāi, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄞ, / ] flood, #23,411 [Add to Longdo]
大水[dà shuǐ, ㄉㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] flood, #23,646 [Add to Longdo]
水灾[shuǐ zāi, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄞ, / ] flood; flood damage, #24,438 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] flooded; heavy rain, #48,944 [Add to Longdo]
水害[shuǐ hài, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄞˋ, ] flood damage, #55,504 [Add to Longdo]
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, / ] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign, #131,005 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flussaue {f}; Überschwemmungsgebiet {n}flood plain [Add to Longdo]
Flut {f}; Überschwemmung {f} | Fluten {pl}; Überschwemmungen {pl}flood | floods [Add to Longdo]
Flutkatastrophe {f}flood disaster [Add to Longdo]
Flutlicht {n}; Scheinwerfer {m}flood light; floodlight [Add to Longdo]
Hochwasserablaufberechnung {f}flood routing [Add to Longdo]
Hochwasserbekämpfung {f}flood protection [Add to Longdo]
Hochwasserdeich {m}flood protection dam [Add to Longdo]
Hochwasserganglinie {f}flood hydrograph [Add to Longdo]
Hochwassergeschädigte {m,f}flood victim [Add to Longdo]
Hochwasserminderung {f}flood alleviation [Add to Longdo]
Hochwassernotstand {m}flood emergency [Add to Longdo]
Hochwasserrinne {f}flood channel [Add to Longdo]
Hochwasserrückhalt {m}flood retention [Add to Longdo]
Hochwasserscheitel {m}; höchster Wasserstand eines Hochwassersflood peak [Add to Longdo]
Hochwasserschutz {m}flood control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラッディング[furaddeingu] (n) {comp} flooding [Add to Longdo]
フラッドライト;フラッド・ライト[furaddoraito ; furaddo . raito] (n) floodlight [Add to Longdo]
溢る[あふる, afuru] (exp) (arch) (See 溢れる・あふれる) to flood; to overflow; to brim over [Add to Longdo]
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) to overflow; to brim over; to flood; (P) [Add to Longdo]
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P) [Add to Longdo]
横流[おうりゅう, ouryuu] (n,vs) (arch) overflowing; flooding [Add to Longdo]
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding [Add to Longdo]
警戒区域[けいかいくいき, keikaikuiki] (n) hazard area (flood, tsunami, etc.); danger zone; no man's land [Add to Longdo]
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P) [Add to Longdo]
洪水[こうずい, kouzui] (n) flood; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フラッディング[ふらっでいんぐ, furaddeingu] flooding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flood
   n 1: the rising of a body of water and its overflowing onto
      normally dry land; "plains fertilized by annual
      inundations" [syn: {flood}, {inundation}, {deluge},
      {alluvion}]
   2: an overwhelming number or amount; "a flood of requests"; "a
     torrent of abuse" [syn: {flood}, {inundation}, {deluge},
     {torrent}]
   3: light that is a source of artificial illumination having a
     broad beam; used in photography [syn: {flood}, {floodlight},
     {flood lamp}, {photoflood}]
   4: a large flow [syn: {flood}, {overflow}, {outpouring}]
   5: the act of flooding; filling to overflowing [syn: {flood},
     {flowage}]
   6: the occurrence of incoming water (between a low tide and the
     following high tide); "a tide in the affairs of men which,
     taken at the flood, leads on to fortune" -Shakespeare [syn:
     {flood tide}, {flood}, {rising tide}] [ant: {ebbtide}]
   v 1: fill quickly beyond capacity; as with a liquid; "the
      basement was inundated after the storm"; "The images
      flooded his mind" [syn: {deluge}, {flood}, {inundate},
      {swamp}]
   2: cover with liquid, usually water; "The swollen river flooded
     the village"; "The broken vein had flooded blood in her eyes"
   3: supply with an excess of; "flood the market with tennis
     shoes"; "Glut the country with cheap imports from the Orient"
     [syn: {flood}, {oversupply}, {glut}]
   4: become filled to overflowing; "Our basement flooded during
     the heavy rains"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top