ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flit

F L IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flit-, *flit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flit(vi) โผ, See also: โถม, โผบิน, Syn. fly, dart
flit(vi) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เช่น เวลา
flit(n) การกระพือ, See also: การกะพริบ, Syn. flutter
flit(sl) หลบออกไปจากถิ่นที่อาศัยอย่างลับๆ เพื่อหนีใครบางคน
flitter(vt) กระพือปีก, See also: โฉบ, บินไปบินมาอย่างเร็ว, Syn. flutter
flitter(n) ู้คนที่แสดงอาการโผหรือโถมตัว
flit about(phrv) โฉบ, See also: บินผ่านอย่างเร็ว
flit through(phrv) โฉบผ่าน (บางสิ่ง), See also: บินผ่านบางสิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
flit(n) การเคลื่อนไหวโดยเร็ว,การบินโฉบ
flit(vi) โผ,ลอย,บินโฉบไป,โยกย้าย,จากไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want me to just flit here and there?You want me to just flit here and there? Akai ito (2008)
I land briefly, say something clever, flit away.พูดสิ่งหลักแหลม แล้วบินออกไป The Prom (2011)
Your eye flits from young to younger still.ตาของคุณผละจากหนุ่มสาว ที่จะยังคงที่อายุน้อยกว่า Empty Hands (2012)
Emily, dear, that extravagant ring on your finger does not give you permission to flit in and out of my house without good reason.เอมิลี่ ที่รัก แหวนราคาแพงที่อยู่บนนิ้วคุณ ไม่ได้ทำให้คุณมีสิทธิ์เข้าออกบ้านฉัน ได้ตามใจชอบหรอกนะ Engagement (2013)
Must be exciting to flit from one camp to the next serving whichever lord or lady you fancy.คงน่าตื่นเต้นนะโผจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง รับใช้บรรดาลอร์ดหรือท่านหญิงที่เจ้านิยม The Lion and the Rose (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหาะ[hǿ] (v) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit  FR: se déplacer dans les airs
การขัดกัน[kān khat kan] (n, exp) EN: confliction ; conflict  FR: conflit [m]
การขัดกันของกฎหมาย[kān khat kan khøng kotmāi] (n, exp) EN: conflict of laws  FR: conflit de lois [m]
การปะทะ[kān patha] (n) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge  FR: conflit [m] ; affrontement [m]
กรณีพิพาท[karanī phiphāt] (n, exp) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision  FR: conflit [m]
กรณีพิพาทอินโดจีน[karanī phiphāt Indōjīn] (n, exp) FR: conflit indochinois [m]
ความขัดแย้งระหว่างศาสนา[khwām khatyaēng rawāng sātsanā] (n, exp) FR: conflit interreligieux [m]
กระทบกระทั่ง[krathopkrathang] (v) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect  FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
ปะทะ[patha] (v) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus  FR: affronter ; être en conflit
ผีเสื้อม่วงทองธรรมดา[phīseūa muang thøng thammadā] (n, exp) EN: Purple and Gold Flitter

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIT F L IH1 T
FLITTING F L IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flit (v) flˈɪt (f l i1 t)
flits (v) flˈɪts (f l i1 t s)
flitted (v) flˈɪtɪd (f l i1 t i d)
flitting (v) flˈɪtɪŋ (f l i1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flittchen {n}; Luder {n} | Flittchen {pl}; Luder {pl}hussy | hussies [Add to Longdo]
Flittchen {n}; leichtes Mädchen | Flittchen {pl}; leichte Mädchenfloozie; floozy; floosie; floosy | floozies; floosies [Add to Longdo]
Flitterhaftigkeit {f}tawdriness [Add to Longdo]
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon [Add to Longdo]
Flitterwöchner {pl}honeymoon couple [Add to Longdo]
flitterhafttawdry [Add to Longdo]
flitterhaft {adv}tawdrily [Add to Longdo]
flittern | flitternd | flittert | flitterteto tinsel | tinseling | tinsels | tinseled [Add to Longdo]
flitzen | geflitztto flit | flitted [Add to Longdo]
flitzen | flitzend | geflitztto whizz | whizzing | whizzed [Add to Longdo]
flitzen; sausento hare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらつく[chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
飛び違う[とびちがう, tobichigau] (v5u,vi) to flit about [Add to Longdo]
飛び交う(P);飛びかう[とびかう, tobikau] (v5u,vi) to fly about; to flutter about; to flit about; to fly past each other; (P) [Add to Longdo]
夜逃げ[よにげ, yonige] (n,vs) night flight (without paying); skipping out by night; moonlight flit [Add to Longdo]
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flit
   n 1: a sudden quick movement [syn: {flit}, {dart}]
   2: a secret move (to avoid paying debts); "they did a moonlight
     flit"
   v 1: move along rapidly and lightly; skim or dart; "The
      hummingbird flitted among the branches" [syn: {flit},
      {flutter}, {fleet}, {dart}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flit
 
 1. flit, böcekleri öIdürücü ilâç. flitgun flit makinası.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top