ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fling off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fling off-, *fling off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fling off(phrv) โยนทิ้ง, See also: ขว้างทิ้ง, เขวี้ยงทิ้ง, Syn. cast off, chuck off
fling off(phrv) หนีรอดจาก, See also: หลุดพ้น, หมดภาระ, เป็นอิสระจาก สิ่งที่ไม่ต้องการ, Syn. chuck off, shake off, throw off
fling off(phrv) ทำให้พ่ายแพ้
fling off(phrv) ส่ง (กลิ่น, ความร้อน) ออกมา, Syn. give forth, give off, give out
fling off(phrv) เขียนง่าย, Syn. dash off
fling off(phrv) พูดไม่ระวังปาก, Syn. put in
fling off(phrv) หงุดหงิด, See also: อารมณ์เสีย, Syn. fling away, fling out

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
払い除ける;払い退ける;払いのける[はらいのける, harainokeru] (v1,vt) to ward off; to brush away; to fling off; to drive away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fling off
   v 1: write quickly; "She dashed off a note to her husband saying
      she would not be home for supper"; "He scratched off a
      thank-you note to the hostess" [syn: {dash off}, {scratch
      off}, {knock off}, {toss off}, {fling off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top