ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flimsy

F L IH1 M Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flimsy-, *flimsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flimsy(adj) บางและฉีกขาดง่าย, Syn. gossamer, thin, gauzy, Ant. thick, opaque
flimsy(adj) ไม่แข็งแรง, See also: ง่อนแง่น, Syn. fragile, frail, rickety, Ant. firm, strong
flimsy(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, weak, inadequate, Ant. serious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak

English-Thai: Nontri Dictionary
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบบาง[bøpbāng] (adj) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy  FR: fragile ; frêle
ปวกเปียก[puakpīek] (adj) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless  FR: mou ; amorphe ; faible

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIMSY F L IH1 M Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flimsy (n) flˈɪmziː (f l i1 m z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwach {adj} | schwächer | am schwächstenflimsy | flimsier | flimsiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べらべら[berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
薄っぺら[うすっぺら, usuppera] (adj-na,n) very thin; flimsy; cheap; shallow [Add to Longdo]
薄っぺらい[うすっぺらい, usupperai] (adj-i) (See 薄っぺら・うすっぺら) very thin; flimsy; cheap; shallow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flimsy
   adj 1: lacking solidity or strength; "a flimsy table"; "flimsy
       construction"
   2: not convincing; "unconvincing argument"; "as unconvincing as
     a forced smile" [syn: {unconvincing}, {flimsy}] [ant:
     {convincing}]
   3: lacking substance or significance; "slight evidence"; "a
     tenuous argument"; "a thin plot"; a fragile claim to fame"
     [syn: {flimsy}, {fragile}, {slight}, {tenuous}, {thin}]
   n 1: a thin strong lightweight translucent paper used especially
      for making carbon copies [syn: {onionskin}, {flimsy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top