ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flightiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flightiness-, *flightiness*, flightines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flightiness(n) การเปลี่ยนใจง่าย, See also: ความไม่แน่นอน, ความเหลาะแหละ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flatterhaftigkeit {f}; Sprunghaftigkeit {f}flightiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flightiness
   n 1: the trait of acting unpredictably and more from whim or
      caprice than from reason or judgment; "I despair at the
      flightiness and whimsicality of my memory" [syn:
      {flightiness}, {arbitrariness}, {whimsicality}, {whimsy},
      {whimsey}, {capriciousness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top