ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fleeting

F L IY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fleeting-, *fleeting*, fleet
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fleeting(adj) ชั่วแล่น, See also: ชั่วขณะเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, Syn. momentary, temporary, brief, Ant. long, perprtual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fleeting(ฟลีท'ทิง) adj. ซึ่งหายวับไป,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ชั่วคราว,ประเดี๋ยวเดียว., See also: fleetingness n., Syn. transient

English-Thai: Nontri Dictionary
fleeting(adj) ซึ่งหายวับไป,ประเดี๋ยวเดียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It really is a fleeting moment.เป็นความรู้สึกชั่วครู่ชั่วยามจริง ๆ The Corporation (2003)
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์ The Notebook (2004)
It was not worth feeling what small, fleeting joy life brings.มันไม่สำคัญนักหรอก.. ที่ต้องมาคอยสำราญ หรือเจ็บช้ำอยู่ตลอด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Because David had succeeded on that final day in getting, for a fleeting moment, what no investigative journalist, no state prosecutor, no judiciary committee or political enemy had managed to get.เพราะว่า เดวิดได้ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ัายวันนั้น ในช่วงเวลาเสี้ยวหนึ่ง ที่เขาได้ทำ ในสิ่งที่ไม่เคยมีนักข่าวคนไหน Frost/Nixon (2008)
Nothing else? No fleeting images?ไม่มีอย่างอื่น นึกภาพอะไรไม่ออกเหรอคะ Bit by a Dead Bee (2009)
As these fleeting days pass byhakanaku sugiteyuku เพราะทุกๆวันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I want you to have fun in our fabulous but fleeting time together.ชั้นอยากให้พวกเธอสนุก และมีช่วงที่สุดยอดด้วยกัน ถึงแม้เวลาจะผ่านไปเร็วก็เหอะ The Substitute (2010)
That this is not a fleeting thingkatsuki, nraef, ayukawakung, asaor, lungjai14 Episode #1.4 (2010)
For materialists, the soul is nothing more than a fleeting illusion, an illusion that cannot outlive the physical network from which it arises.สำหรับวัตถุนิยม, จิตวิญญาณคืออะไรมากกว่าภาพ ลวงตาประเดี๋ยวเดียว ภาพลวงตาที่ไม่สามารถอายุยืน Is There Life After Death? (2011)
I think your current condition is evidence of how fleeting friendships can be.ฉันคิดว่าสถานะคุณตอนนี้ คือหลักฐาน ว่าสัมพันธภาพแบบเพื่อนอย่างเร็วๆ เป็๋นยังไง Falling Ash (2011)
Enjoy this fleeting moment, Daniel.ช่วยได้แค่ช่วงเวลา แดเนี่ล Charade (2011)
And embrace fleeting moment...และโอบกอดช่วงเวลาที่หายวับไป ... Fugitivus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fleetingArt is long, time is fleeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วแล่น(adv) momentarily, See also: fleeting, Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ชั่วครู่ชั่วคราว, Example: เขาเกิดสมองใสขึ้นมาชั่วแล่น, Thai Definition: ระยะเวลาขณะหนึ่ง, ระยะเวลาที่เป็นไปชั่วครู่ชั่วคราว, ระยะเวลาพักหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEETING F L IY1 T IH0 NG
FLEETINGLY F L IY1 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fleeting (j) flˈiːtɪŋ (f l ii1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, ] fleeting time; horoscope for the year, #20,733 [Add to Longdo]
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly, #41,580 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
ちらり[chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
一夢[いちむ, ichimu] (n) (a) dream; (a) fleeting thing [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart [Add to Longdo]
旧夢[きゅうむ, kyuumu] (n) ancient dream; fleeting thing [Add to Longdo]
玉響[たまゆら, tamayura] (n,n-adv,adj-no) (arch) short time; fleeting moment [Add to Longdo]
慌ただしい一生[あわただしいいっしょう, awatadashiiisshou] (n) fleeting life [Add to Longdo]
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew [Add to Longdo]
淡い[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P) [Add to Longdo]
淡い悲しみ[あわいかなしみ, awaikanashimi] (n) fleeting sorrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fleeting
   adj 1: lasting for a markedly brief time; "a fleeting glance";
       "fugitive hours"; "rapid momentaneous association of
       things that meet and pass"; "a momentary glimpse" [syn:
       {fleeting}, {fugitive}, {momentaneous}, {momentary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top