ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fleer

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fleer-, *fleer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fleer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fleer*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEER F L IH1 R

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spott {m}fleer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fleer
   n 1: someone who flees from an uncongenial situation; "fugitives
      from the sweatshops" [syn: {fugitive}, {runaway}, {fleer}]
   2: contempt expressed by mockery in looks or words
   v 1: to smirk contemptuously

  

 
fleer
 • (เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี ###SW. fleeringly adv. ###S. mock [Hope]
 • /F L IH1 R/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
flee, Fleur, flier, feeler, filer, flew, feller, fleet, Fuller, faller, filler, fuller, leer, Flor, feel, flea, floe, flue, flees, freer, flair, floor, flour

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top