ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flee

F L IY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flee-, *flee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flee(vi) หนี, See also: เผ่นหนี, โกย, Syn. run away, take flight
flee(vt) หลบหนี, See also: เผ่นหนี, โกย, หนี, Syn. escape, shun, elude
fleet(n) กองเรือรบ, See also: กองทัพเรือ, Syn. armada, navy
fleet(n) กลุ่มรถแท๊กซี่, รถโดยสาร, หรือเครื่องบินที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
fleet(adj) ที่วิ่งได้รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. swift, rapid, Ant. slow
fleet(vi) เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, See also: บินไปอย่างรวดเร็ว, Syn. fly
fleece(n) ขนแกะ
fleece(n) ผ้าขนแกะ, See also: ผ้าขนสัตว์
fleece(vt) ตัดขน (แกะ)
fleece(vt) ปอกลอก, See also: ล่อลวงเอาทรัพย์, Syn. swindle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flee(ฟลี) {fled,fled,fleeing,flees} vi. หนี,หลบหนี,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน. vt. หลบหนีจาก, Syn. vanish
fleece(ฟลีซฺ) n. ขนแกะ,ขนสัตว์,ผ้าขนแกะ,ผ้าขนสัตว์,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายขนแกะ. vt. ลอกขนแกะ,ลอกขนสัตว์,ปอกลอก,รีดไถ,คลุมไปทั่ว., See also: fleecer n., Syn. defraud
fleecy(ฟลี'ซี) adj. ซึ่งทำด้วยหรือคลุมด้วยหรือคล้ายขนแกะหรือขนสัตว์, See also: fleecily adv. fleeciness n.
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
fleet(ฟลีท) n. กองเรือรบ,กองทัพเรือ,กองเรือ,กองบิน,ขบวนรถยนต์ adj. รวดเร็ว vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน,บินผ่านไปอย่างรวดเร็ว,บินหายไป,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่ยนตำแหน่ง,หายวับไป,ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว,ปล่อยเชือก. vt. ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่
fleeting(ฟลีท'ทิง) adj. ซึ่งหายวับไป,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ชั่วคราว,ประเดี๋ยวเดียว., See also: fleetingness n., Syn. transient
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
golden fleeceขนแกะทองคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
flee(vi) จากไป,หนีไป,บินหนี,รีบไป,หลบหนี
fleece(n) ขนแกะ,ขนสัตว์
fleecy(adj) เหมือนขนแกะ,ทำด้วยขนสัตว์,ขาวเป็นปุย,คล้ายขนสัตว์
fleet(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,หายวับไป
fleet(n) ขบวนเรือ,กองทัพเรือ,ฝูงบิน,ขบวนนก
fleeting(adj) ซึ่งหายวับไป,ประเดี๋ยวเดียว
fleetness(n) ความเร็ว,ความว่องไว,ความรวดเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flee from justiceหลบซ่อนเพื่อให้พ้นจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flee to the wallการฆ่าเพราะจนมุม (เพื่อป้องกันตัว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleetหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleet policyกรมธรรม์หมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleet ratingการกำหนดอัตราหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fleeingการหนี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fleeArt is long, time is fleeting.
fleeAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
fleeFlee never so fast you cannot flee your fortune.
fleeHope is the last thing that man has to flee unto.
fleeOur combined fleet broke through the enemy's defense zone.
fleeThe policeman caught fleeing thief by the arm.
fleeThe policeman caught the fleeing thief by the arm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผละหนี(v) flee (from), See also: run away (from), Syn. ผละออก, หนีจาก, Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: ฝูงปลาเล็กรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการัง ด้วยท่าทางตื่นตระหนกกับแสงสีขาวจ้า, Thai Definition: หลีกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
ผละออก(v) repel, See also: flee (from), Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: เธอเพ่งมองเข้าไปในความมืดสลัวอยู่ครู่หนึ่งก็ผละออกมา, Thai Definition: ออกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
หนีปัญหา(v) run away from a problem, See also: flee/escape one's problem, Syn. หลีกหนีปัญหา, Ant. เผชิญปัญหา, Example: คนบางคนตัดสินใจหนีปัญหาด้วยวิธีการง่ายๆ เช่นฆ่าตัวตาย, Thai Definition: หลีกหนีเพื่อให้พ้นจากปัญหา
เปิด(v) flee (in panic), See also: take off at the high port, Syn. หนี, เปิดเปิง, Example: กว่าตำรวจจะมาถึง คนร้ายก็เปิดไปถึงไหนแล้ว
ลอบหนี(v) flee, See also: sneak away, slip, evade, elude, Syn. หลบหนี, หนี, หลบ, ดอดหนี, แอบหนี, Example: เขาลอบหนีออกไปจากประเทศ
ลี้(v) flee, See also: hide, escape, slip away, Syn. หลีกหนี, หลบ, ซ่อนตัว, ซ่อน, Example: สัตว์ป่าน้อยใหญ่หลบลี้หนีผู้คนไปหากินในป่าลึกกันเกือบหมด, Thai Definition: หลีกหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับตา
หลบลี้หนีหาย(v) flee, See also: escape, evade, slip away, elude, Syn. หลบหนี, หนี, Example: หัวหน้าฝ่ายกบฏก็ได้หลบลี้หนีหายไปแล้วเหลือแต่เพียงลูกน้องชั้นปลายๆ
หนี(v) escape, See also: flee, Example: แรงงานของพม่าจำนวนไม่น้อยหนีออกมาทำงานต่างด้าว เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในย่างกุ้ง, Thai Definition: ไปเสียให้พ้น, หลีกไปให้พ้น, ไปเสียให้พ้นจากอันตราย
หนีหาย(v) escape, See also: flee, Example: หลังจากได้รับการประกันตัวแล้ว เขาก็หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอย, Thai Definition: หนีไปจนหาไม่พบ
หลบหนี(v) flee, See also: run away, slip away, Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ, Thai Definition: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[chøchon] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[chøkōng] (v) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
ฝูงบิน[fūngbin] (n, exp) EN: fleet ; air squadron  FR: flotte [f]
แจว[jaēo] (v) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels  FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
ขนแกะ[khonkae] (n) EN: wool ; fleece  FR: laine [f] ; toison [f]
ขูดรีด[khūtrīt] (v) EN: fleece
กลุ่มเรือ[klum reūa] (n, exp) EN: fleet  FR: flotte [f]
โกย[kōi] (v) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEE F L IY1
FLEEK F L IY1 K
FLEES F L IY1 Z
FLEET F L IY1 T
FLEER F L IH1 R
FLEECY F L IY1 S IY0
FLEETS F L IY1 T S
FLEECE F L IY1 S
FLEEGER F L IY1 G ER0
FLEENER F L IY1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flee (v) flˈiː (f l ii1)
Fleet (n) flˈiːt (f l ii1 t)
flees (v) flˈiːz (f l ii1 z)
fleet (n) flˈiːt (f l ii1 t)
fleece (v) flˈiːs (f l ii1 s)
fleecy (j) flˈiːsiː (f l ii1 s ii)
fleets (n) flˈiːts (f l ii1 t s)
fleeced (v) flˈiːst (f l ii1 s t)
fleeces (v) flˈiːsɪz (f l ii1 s i z)
fleeing (v) flˈiːɪŋ (f l ii1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰队[jiàn duì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet, #7,992 [Add to Longdo]
[cuàn, ㄘㄨㄢˋ, / ] flee; escape; run away; leap, #8,219 [Add to Longdo]
羊毛[yáng máo, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ, ] fleece; wool; woolen, #10,965 [Add to Longdo]
船队[chuán duì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet (of ships), #16,482 [Add to Longdo]
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, ] fleeting time; horoscope for the year, #20,733 [Add to Longdo]
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly, #41,580 [Add to Longdo]
奔逃[bēn táo, ㄅㄣ ㄊㄠˊ, ] flee; run away, #44,897 [Add to Longdo]
[bū, ㄅㄨ, ] flee; abscond; owe, #45,671 [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, ] fleet horse, #789,787 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] fleece; extort; reduce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
ちらり[chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
とんずら[tonzura] (n,vs) (sl) fleeing; escape [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
フリース[furi-su] (n,adj-no) fleece [Add to Longdo]
フリート街[フリートがい, furi-to gai] (n) Fleet Street [Add to Longdo]
一夢[いちむ, ichimu] (n) (a) dream; (a) fleeting thing [Add to Longdo]
雲霞[うんか;くもかすみ, unka ; kumokasumi] (n) clouds and haze (fog); disappearing; fleeing [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart [Add to Longdo]
艦隊[かんたい, kantai] (n) (naval) fleet; armada; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flee
      v 1: run away quickly; "He threw down his gun and fled" [syn:
           {flee}, {fly}, {take flight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top