ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flax

F L AE1 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flax-, *flax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flax(n) ป่าน, See also: ปอ, พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flax(แฟคซฺ) n. ปอ,ป่าน,ใยป่าน,ใยปอ,พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน,พืชคล้ายป่าน
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน,เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy

English-Thai: Nontri Dictionary
flax(n) ต้นฝ้าย,ต้นปอ,ต้นป่าน,ผ้าลินิน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย,ทำด้วยผ้าลินิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flaxseed oreสินแร่เนื้อเม็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaxป่าน,งอแขน [การแพทย์]
Flax Seedเมล็ดป่าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We give my dog special food. It's got flax in it.เราเอาอาหารพิเศษให้มันกิน แบบที่มีพวกเส้นใยป่าน 17 Again (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟลกซ์(n) flax, See also: Linum usitatissimum Linn (Linaceae), Count Unit: ต้น, Thai Definition: ไม้ล้มลุกชนิด Linum usitatissimum Linn. ในวงศ์ Linaceae ต้นตรง ใบแคบและยาว ดอกสีน้ำเงิน ใยจากลำต้นใช้ทอเป็นผ้าเรียก ผ้าลินิน, เมล็ดให้น้ำมันเรียก น้ำมันลินสีด, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAX F L AE1 K S
FLAXMAN F L AE1 K S M AH0 N
FLAXSEED F L AE1 K S IY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flax (n) flˈæks (f l a1 k s)
flaxen (j) flˈæksn (f l a1 k s n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚麻[yà má, ㄧㄚˋ ㄇㄚˊ, / ] flax, #22,464 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flachsspinnerei {f}flax mill [Add to Longdo]
Leinkraut {n} [bot.]flax weed [Add to Longdo]
flachshaarigflax haired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜麻[あま;アマ, ama ; ama] (n,adj-no) flax (Linum usitatissimum); linseed [Add to Longdo]
亜麻糸[あまいと, amaito] (n) flax yarn [Add to Longdo]
亜麻織物[あまおりもの, amaorimono] (n) flax fabrics; linen [Add to Longdo]
亜麻色[あまいろ, amairo] (n) flaxen [Add to Longdo]
亜麻色の髪[あまいろのかみ, amaironokami] (n) flaxen hair [Add to Longdo]
亜麻仁[あまに, amani] (n) flaxseed; linseed [Add to Longdo]
亜麻仁油;あまに油[あまにゆ, amaniyu] (n) linseed oil; flaxseed oil [Add to Longdo]
亜麻製[あませい, amasei] (adj-no) flaxen; linen [Add to Longdo]
製麻[せいま, seima] (n) flax (hemp) spinning; hemp dressing [Add to Longdo]
麻(P);苧[あさ(麻)(P);お(ok), asa ( asa )(P); o (ok)] (n) (1) cannabis (Cannabis sativa); hemp (plant); (2) hemp (fiber); linen; flax; jute; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flax
   n 1: fiber of the flax plant that is made into thread and woven
      into linen fabric
   2: plant of the genus Linum that is cultivated for its seeds and
     for the fibers of its stem

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top