ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flawless

F L AO1 L AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flawless-, *flawless*, flawles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flawless(adj) ไม่มีตำหนิ, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่มีจุดบกพร่อง, ไม่มีที่ติ, Syn. faultless, perfect, unblemished, Ant. imperfect, flawed

English-Thai: Nontri Dictionary
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flawlessHis flawlessly ordered life collapsed when his drug-addict brothers appeared.
flawlessI know companies are looking for work carried out flawlessly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์แบบ(adj) complete, See also: flawless, Ant. บกพร่อง, Example: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้, Thai Definition: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
หมดจด(adj) clear, See also: flawless, Syn. ผุดผ่อง, เกลี้ยง, Example: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด ท่าทางซื่อ ตรงไปตรงมา, Thai Definition: ผ่องใส, ไม่มีตำหนิ
พิมล(adj) stainless, See also: flawless, pure, clear, Syn. ผ่องใส, ผุดผ่อง, ผ่องแผ้ว, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ปราศจากความมัวหมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีข้อบกพร่อง[mai mī khø bokphrǿng] (adj) EN: flawless ; irreproachable
ไม่มีที่ติ[mai mī thī ti] (adv) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly  FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
สะอาด[sa-āt] (adj) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted  FR: propre ; net
สมบูรณ์แบบ[sombūnbaēp] (adv) EN: formal ; flawless  FR: formel ; en bonne et due forme

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAWLESS F L AO1 L AH0 S
FLAWLESSLY F L AO1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flawless (j) flˈɔːləs (f l oo1 l @ s)
flawlessly (a) flˈɔːləsliː (f l oo1 l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完璧(P);完ぺき;完壁(iK)[かんぺき(P);かんべき(完壁)(ik), kanpeki (P); kanbeki ( kanpeki )(ik)] (adj-na) perfect; complete; flawless; (P) [Add to Longdo]
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces [Add to Longdo]
卒なくこなす;卒なく熟す[そつなくこなす, sotsunakukonasu] (v5s) (uk) to handle flawlessly [Add to Longdo]
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] (adj-na,n) perfection; flawlessness; (P) [Add to Longdo]
無欠[むけつ, muketsu] (adj-na,n,adj-no) flawlessness [Add to Longdo]
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P) [Add to Longdo]
面向不背[めんこうふはい, menkoufuhai] (n) flawless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flawless
      adj 1: without a flaw; "a flawless gemstone" [syn: {flawless},
             {unflawed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top