ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatterer

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatterer-, *flatterer*
English-Thai: Nontri Dictionary
flatterer(n) คนประจบประแจง,คนประจบสอพลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flattererFlatterers look like friends, as wolves like dogs.
flattererIn a word, he is a flatterer.
flattererWhen the flatterer pipes, then the devil dances.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatterer (n) flˈætərər (f l a1 t @ r @ r)
flatterers (n) flˈætərəz (f l a1 t @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拍马者[pāi mǎ zhě, ㄆㄞ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, / ] flatterer; toady, #396,850 [Add to Longdo]
谄媚者[chǎn mèi zhě, ㄔㄢˇ ㄇㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] flatterer, #402,775 [Add to Longdo]
奉承者[fèng chéng zhě, ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄜˇ, ] flatterer, #484,546 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmeichler {m} | Schmeichler {pl}flatterer | flatterers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18) [Add to Longdo]
胡麻磨り;胡麻すり;胡麻擂り(oK);胡麻擂(oK)[ごますり, gomasuri] (n) sycophant; apple-polisher; flatterer; brown-noser [Add to Longdo]
上手者[じょうずもの, jouzumono] (n) flatterer [Add to Longdo]
世辞者[せじもの, sejimono] (n) flatterer; someone skilled at flattery [Add to Longdo]
茶坊主[ちゃぼうず, chabouzu] (n) tea-server; flatterer; sycophant [Add to Longdo]
追従者[ついじゅうしゃ, tsuijuusha] (n) toady; lackey; sycophant; flatterer [Add to Longdo]
提灯持ち[ちょうちんもち, chouchinmochi] (n) (1) lantern bearer; (2) flatterer; booster; brown-noser [Add to Longdo]
味噌擂り[みそすり, misosuri] (n) grinding miso; flattery; a flatterer [Add to Longdo]
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person [Add to Longdo]
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flatterer
      n 1: a person who uses flattery [syn: {flatterer}, {adulator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top