ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatbed plotter

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatbed plotter-, *flatbed plotter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]
平面プロッタ[へいめんプロッタ, heimen purotta] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
平面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top