ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flashy

F L AE1 SH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flashy-, *flashy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flashy(adj) ฉูดฉาด, See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด, Syn. showy, gaudy, flamboyant, Ant. colourless, dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy

English-Thai: Nontri Dictionary
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดตา(adj) flashy, See also: dazzling, garish, Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา, Ant. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ, Example: เสื้อผ้าของหล่อนแต่ละชุดมีสีสันบาดตาเหลือเกิน, Thai Definition: สะดุดตาเพราะเห็นสีฉูดฉาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[chutchāt] (adj) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy

CMU English Pronouncing Dictionary
FLASHY F L AE1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flashy (j) flˈæʃiː (f l a1 sh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] flashy, #42,417 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy [Add to Longdo]
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) [Add to Longdo]
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flashy
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]
   2: (used especially of clothes) marked by conspicuous display
     [syn: {flashy}, {gaudy}, {jazzy}, {showy}, {sporty}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top