ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flap

F L AE1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flap-, *flap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flap(vt) กระพือปีก, See also: ตีปีก, โบกปีกขึ้นลง, ขยับปีก, Syn. flutter
flap(vi) กระพือปีก, See also: โบกขึ้นโบกลง, ขยับปีก, Syn. flutter
flap(n) การขยับขึ้นลง, See also: การกระพือปีก
flap(vi) สะบัด, See also: แกว่ง
flap(n) ความตื่นเต้น (แสลง), See also: ความวิตกกังวล, ความสับสน, Syn. commotion, agitation, Ant. calmness, tranquility
flap(vi) ตื่นเต้น (แสลง), See also: วิตกกังวล, สับสน, Syn. become excited
flap(n) สิ่งที่เปิดปิดได้ เช่น ปากกระเป๋า (ผ้า, กระดาษ, โลหะ)
flap(n) ปีกของเครื่องบินส่วนที่ขยับขึ้นลงได้
flaps(sl) อวัยวะเพศหญิง
flap about(phrv) ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
flap-earedadj. ซึ่งมีหูยานลงซึ่งมีหูลู่ลง
flapper(แฟลพ'เพอะ) n. ที่ตบแมลงวัน,ลูกนกที่เพิ่งหัดบิน,หญิงวัยรุ่น, See also: flapperdom n. flapperish adj.
earflap(เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู, Syn. earlap
unflappable(อันแฟลพ'พะเบิล) adj. ไม่สะทกสะท้าน,หนักแน่น,แน่วแน่.

English-Thai: Nontri Dictionary
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด
flap(vi) กระพือ,โบกสะบัด,พับขึ้นลง
flapjack(n) ขนมแป้งจี่
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flapแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flap๑. แผ่นเหงือก๒. แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operationการผ่าตัดเปิดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, apically repositionedการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, coronally repositionedการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, laterally repositioned; graft pedicleการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap sound; flapเสียงลิ้นสะบัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap; flap soundเสียงลิ้นสะบัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
flapping sound๑. เสียงสะบัด, เสียงกระพือ๒. เสียงสะบัดปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flapping tremor; asterixisอาการสั่นกระพือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
flap gateflap gate, บานชนิดกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flap Tearฝาที่ปิดรูขาด [การแพทย์]
Flap Thenarผิวหนังปลูกชนิดบริเวณเนินโคนหัวแม่มือ [การแพทย์]
flap valveflap valve, ลิ้นชนิดกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flap, Pedicled, Singleขั้วเดียว [การแพทย์]
Flapsเยื่อบางๆ,แผ่นเนื้อเยื่อชนิดมีขั้ว [การแพทย์]
Flaps, Avulsionผิวหนังชิ้นใหญ่ฉีกออก [การแพทย์]
Flaps, Bipedicledขั้ว2ข้าง [การแพทย์]
Flaps, Bridgingใช้เนื้อส่วนอื่นมาเป็นสะพาน [การแพทย์]
Flaps, Cross-Fingerการปลูกผิวหนังข้ามนิ้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flapHe flapped the flies away.
flapShe flapped at the fly with a newspaper.
flapThe bird flapped its wings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขยิบขยาบ(v) flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาสังกะสีเขยิบขยาบเหมือนกับจะปลิวหลุดลอยตามลมไป, Thai Definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
เผยิบผยาบ(adv) flap slowly, Syn. พะเยิบพะยาบ, เขยิบขยาบ, พะเยิบ, เผยิบ, Example: ผิวน้ำบางตอนไหวเผยิบผยาบขึ้นลงคล้ายมีตัวอะไรขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai Definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ
เผยิบ(adv) flap slowly, Syn. พะเยิบ, พะเยิบพะยาบ, Example: ผีเสื้อโบกปีกเผยิบขึ้นลงเพื่อดิ้นรนจะบินหนีจากอันตราย, Thai Definition: อาการที่ปลิวข้นลงหรือกระพือขึ้นกระพือลงอย่างช้าๆ
เผยิบ(v) flap slowly, Syn. พะเยิบ, พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาเต๊นท์เผยิบขึ้นลงเมื่อถูกลมพัด, Thai Definition: ปลิวขึ้นลงหรือกระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
เผยิบ(v) flap, See also: flutter, vibrate, wave, Syn. พะเยิบ, Ant. นิ่ง, Example: หลังคาเต้นท์เผยิบขึ้นลงเพราะถูกลมพัด, Thai Definition: อาการที่ของแบนบางๆ กระพือขึ้นกระพือลง
พนัง(n) screen, See also: flap, Syn. เครื่องกำบัง, เครื่องกั้น, Example: แม่เลือกผ้าสีตัดกับตัวหมอนเพื่อทำพนังฝีมือจับจีบพนังหมอน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: เครื่องกำบัง
พะเยิบ(adv) flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: แมลงผีเสื้อโบยปีกบินพะเยิบไปในอากาศ, Thai Definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
พะเยิบพะยาบ(adv) flutter, See also: flap, Syn. เผยิบผยาบ, เขยิบขยาบ, พะเยิบ, Example: ช้างยืนโบกใบหูพะเยิบพะยาบ, Thai Definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
พะเยิบๆ(v) flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบ, Example: ลมพัดแรงจนหลังคาจากพะเยิบๆ, Thai Definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
ฟะฟัด(v) swing, See also: flap, Syn. ฟัด, ฟาด, Thai Definition: เหวี่ยงหรือสะบัดไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
กระพือ[krapheū] (v) EN: fan ; blow ; flap
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about
ไม้ตียุง[māi tī yung] (n, exp) EN: flyflap
พนัง[phanang] (n) EN: screen ; flap
ปลิว[pliū] (v) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft  FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
ปก[pok] (n) EN: cover ; flap ; pocket  FR: couverture [f] ; pochette [f] ; couvre-livre [m]
ปรบ[prop] (v) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap  FR: battre ; frapper
สะบัด[sabat] (v) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from  FR: se débarrasser

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAP F L AE1 P
FLAPS F L AE1 P S
FLAPPER F L AE1 P ER0
FLAPPED F L AE1 P T
FLAPJACK F L AE1 P JH AE2 K
FLAPLIKE F L AE1 P L AY2 K
FLAPPERS F L AE1 P ER0 Z
FLAPPING F L AE1 P IH0 NG
FLAPJACKS F L AE1 P JH AE2 K S
FLAPDOODLE F L AE1 P D UW2 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flap (v) flˈæp (f l a1 p)
flaps (v) flˈæps (f l a1 p s)
flapped (v) flˈæpt (f l a1 p t)
flapper (n) flˈæpər (f l a1 p @ r)
flapjack (n) flˈæpʤæk (f l a1 p jh a k)
flappers (n) flˈæpəz (f l a1 p @ z)
flapping (v) flˈæpɪŋ (f l a1 p i ng)
flapjacks (n) flˈæpʤæks (f l a1 p jh a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlag {m} | Schläge {pl}flap | flaps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はたはた[hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
ばっさばっさ[bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings [Add to Longdo]
ぱくぱく[pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
ぱたぱた[patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]
フラッパー[furappa-] (n) flapper [Add to Longdo]
フラップ[furappu] (n) flap; (P) [Add to Longdo]
フラップポケット[furappupoketto] (n) flap pocket [Add to Longdo]
モガ[moga] (n) (abbr) modern girl; flapper (slang from the 1920s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flap
   n 1: any broad thin and limber covering attached at one edge;
      hangs loose or projects freely; "he wrote on the flap of
      the envelope"
   2: an excited state of agitation; "he was in a dither"; "there
     was a terrible flap about the theft" [syn: {dither},
     {pother}, {fuss}, {tizzy}, {flap}]
   3: the motion made by flapping up and down [syn: {flap},
     {flapping}, {flutter}, {fluttering}]
   4: a movable piece of tissue partly connected to the body
   5: a movable airfoil that is part of an aircraft wing; used to
     increase lift or drag [syn: {flap}, {flaps}]
   v 1: move in a wavy pattern or with a rising and falling motion;
      "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the
      beach" [syn: {roll}, {undulate}, {flap}, {wave}]
   2: move noisily; "flags flapped in the strong wind"
   3: move with a thrashing motion; "The bird flapped its wings";
     "The eagle beat its wings and soared high into the sky" [syn:
     {beat}, {flap}]
   4: move with a flapping motion; "The bird's wings were flapping"
     [syn: {beat}, {flap}]
   5: make a fuss; be agitated [syn: {dither}, {flap}, {pother}]
   6: pronounce with a flap, of alveolar sounds

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top