ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flamboyant

F L AE0 M B OY1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flamboyant-, *flamboyant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flamboyant(adj) หรูหรา, Syn. elaborate, florid, Ant. simple, unadorned
flamboyant(adj) สีสันฉูดฉาด, See also: สีสันบาดตา, Syn. colourful, brilliant, Ant. dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา,สวยหรู,แดงฉาน,มีสีสัน,, See also: flamboyance, flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate, vivid

English-Thai: Nontri Dictionary
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flamboyantly(adv) หรูหรา , ร่าเริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกพญาไฟเล็กคอดำ[nok phayāfai lek khø dam] (n, exp) EN: Fiery Minivet  FR: Minivet flamboyant [m]
โพลง[phlōng] (adj) EN: glaring ; stark ; ablaze  FR: flamboyant

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAMBOYANT F L AE0 M B OY1 AH0 N T
FLAMBOYANTLY F L AE0 M B OY1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flamboyant (j) flˈæmbˈɔɪənt (f l a1 m b oi1 @ n t)
flamboyantly (a) flˈæmbˈɔɪəntliː (f l a1 m b oi1 @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪気炎を上げる;怪気炎をあげる[かいきえんをあげる, kaikienwoageru] (exp,v1) (obs) to speak flamboyantly [Add to Longdo]
浮いた[ういた, uita] (adj-f) light; frivolous; amorous; flamboyant [Add to Longdo]
鳳凰木;鳳凰樹(iK)[ほうおうぼく;ホウオウボク, hououboku ; hououboku] (n) (uk) royal poinciana (Delonix regia); flamboyant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flamboyant
   adj 1: marked by ostentation but often tasteless; "a cheap showy
       rhinestone bracelet"; "a splashy half-page ad" [syn:
       {flamboyant}, {showy}, {splashy}]
   2: elaborately or excessively ornamented; "flamboyant
     handwriting"; "the senator's florid speech" [syn: {aureate},
     {florid}, {flamboyant}]
   n 1: showy tropical tree or shrub native to Madagascar; widely
      planted in tropical regions for its immense racemes of
      scarlet and orange flowers; sometimes placed in genus
      Poinciana [syn: {royal poinciana}, {flamboyant}, {flame
      tree}, {peacock flower}, {Delonix regia}, {Poinciana
      regia}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top