ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flail

F L EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flail-, *flail*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flail(เฟลลฺ) n. ไม้นวดข้าว,ไม้ตี,ดิ้ว,เครื่องกวาดทุ่งระเบิด. vt. ตำด้วยไม้นวดข้าว,ตี,เฆี่ยน vi. ยกขึ้นยกลง, Syn. beat

English-Thai: Nontri Dictionary
flail(n) สาก,ครกตำข้าว,ไม้ตีพริก,ดิ้ว,เครื่องกวาดทุ่นระเบิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flail chestภาวะซี่โครงรวน, ภาวะอกรวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flail Chestอกรวน [การแพทย์]
Flail Chestการยุบตัวของทรวงอก,อกรวน,อุบัติเหตุของทรวงอก [การแพทย์]
Flail Chest, Centralอกรวนตรงกลาง [การแพทย์]
Flail Chest, Lateralอกรวนด้านข้าง [การแพทย์]
Flail Segmentผนังอกที่เคลื่อนผิดปกติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flail(vi) เคลื่อนไหวโดยไม่ได้ควบคุม

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAIL F L EY1 L
FLAILING F L EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flail (v) flˈɛɪl (f l ei1 l)
flails (v) flˈɛɪlz (f l ei1 l z)
flailed (v) flˈɛɪld (f l ei1 l d)
flailing (v) flˈɛɪlɪŋ (f l ei1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] flail (for treshing grain); trad. variant of 枷, #755,068 [Add to Longdo]
连枷[lián jiā, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] flail; to thresh (using a flail) [Add to Longdo]
连耞[lián jiā, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] flail; to thresh (using a flail) [Add to Longdo]
麦耞[mài jiā, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄚ, / ] flail; to thresh (using a flail) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreschflegel {m}; Flegel {m} | Dreschflegel {pl}; Flegel {pl}flail | flails [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるり棒[くるりぼう, kururibou] (n) (obsc) (See 殻竿) flail (for threshing grain) [Add to Longdo]
殻竿;唐棹;連枷[からざお;からさお, karazao ; karasao] (n) flail (for threshing grain) [Add to Longdo]
[てん, ten] (adv,adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flail
   n 1: an implement consisting of handle with a free swinging
      stick at the end; used in manual threshing
   v 1: give a thrashing to; beat hard [syn: {thrash}, {thresh},
      {lam}, {flail}]
   2: move like a flail; thresh about; "Her arms were flailing"
     [syn: {flail}, {thresh}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top