ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fizzle

F IH1 Z AH0 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fizzle-, *fizzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fizzle out[PHRV] (ระเบิด) ไม่ระเบิดตามที่วางแผนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ปะทุขึ้นมา
fizzle out[PHRV] ล้มเหลว (หลังจากที่เริ่มต้นมาอย่างดี) (คำไม่เป็นทางการ), See also: จบลงด้วยการล้มเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
fizzle(n) เสียงหวือ,เสียงฟู่
fizzle(vi) ส่งเสียงหวือ,ทำเสียงฟู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not with a fizzle, but with a bang.ไม่ใช่แค่โชว์กระจอกแต่ต้องอลังการ Easy A (2010)
But we hear Serena's stories sizzle while Blair's are more fizzle.แต่เราได้ยินมาว่าเรื่องของเซเรน่ากำลังร้อนฉ่าเชียว ส่วนแบลร์ก็หวือหวาซักหน่อย Belles de Jour (2010)
You get married, the romance fizzles, your girl gets fat.เธอแต่งงาน... ความล้มเหลวที่โรแมนติก ผู้หญิงของเธออ้วนขึ้น The Thirteenth Step (2011)
Or maybe you'll talk to Mr. Fizzles!หรือบางที เธออยากคุยกับ... ...คุณฟิซเซิล Party On, Garth (2012)
Mr. Fizzles wants to help Tess.คุณฟิซเซิลอยากจะช่วยเทส Party On, Garth (2012)
Mr. Fizzles is gonna go where the sun don't shine.คุณฟิซเซิลจะไปที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่อง Party On, Garth (2012)
'Cause Mr. Fizzles can sense when you're being a liar.เพราะคุณฟิซเซิลสามารถรู้ได้ เมื่อคุณกำลังจะ... โกหก Party On, Garth (2012)
Mr. Fizzles.คุณฟิซเซิล Party On, Garth (2012)
Don't let them arrest me, Mr. Fizzles.อย่าให้เขาจับฉันนะ คุณฟิซเซิล Party On, Garth (2012)
The press have dubbed him the Fizzle Bomber.นักข่าวตั้งฉายาให้เขาว่า ฟิซเซอร์ บอมเบอร์ Predestination (2014)
Because of the big, bad Fizzle Bomber?เพราะไอ้ตัวชั่วฟิซเซอร์ บอมเบอร์สินะ Predestination (2014)
Mayor Davidson, how do you respond to the fact that many New Yorkers are leaving the city in fear of a fifth attack by the Fizzle Bomber?ท่านจะมีมาตรการอย่างไร เมื่อชาวนิวยอร์คพากันออกจากเมือง เพราะความหวาดกลัวต่อการโจมตีครั้งที่ห้า จากเดอะฟิซเซิล บอมเบอร์ Predestination (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลว[V] fail, See also: fizzle out, come to naught, Syn. ล่ม, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: เรื่องที่เขาพูดแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น เอาเข้าจริงก็เหลวทั้งเพ, Thai definition: ไม่ได้เรื่อง, คว้าน้ำเหลว

CMU English Pronouncing Dictionary
FIZZLE    F IH1 Z AH0 L
FIZZLED    F IH1 Z AH0 L D
FIZZLES    F IH1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fizzle    (v) fˈɪzl (f i1 z l)
fizzled    (v) fˈɪzld (f i1 z l d)
fizzles    (v) fˈɪzlz (f i1 z l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor [Add to Longdo]
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1,vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fizzle
   n 1: a fricative sound (especially as an expression of
      disapproval); "the performers could not be heard over the
      hissing of the audience" [syn: {hiss}, {hissing},
      {hushing}, {fizzle}, {sibilation}]
   2: a complete failure; "the play was a dismal flop" [syn:
     {flop}, {bust}, {fizzle}]
   v 1: end weakly; "The music just petered out--there was no
      proper ending" [syn: {taper off}, {peter out}, {fizzle
      out}, {fizzle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top