ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fitful

F IH1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fitful-, *fitful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitful(adj) ไม่ต่อเนื่อง, See also: เป็นพักๆ, เป็นช่วงๆ, Syn. irregular, spasmodic, intermittent, Ant. continuous, steady
fitfulness(n) ความไม่ต่อเนื่อง, Syn. irregularity, Ant. steadiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fitful(ฟิท'ฟูล) adj. เป็นครั้งคราว,เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ, See also: fitfully adv. fitfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว

CMU English Pronouncing Dictionary
FITFUL F IH1 T F AH0 L
FITFULLY F IH1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitful (j) fˈɪtfəl (f i1 t f @ l)
fitfully (a) fˈɪtfəliː (f i1 t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
発作的[ほっさてき, hossateki] (adj-na) spasmodic(ally); fitful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fitful
   adj 1: occurring in spells and often abruptly; "fitful bursts of
       energy"; "spasmodic rifle fire" [syn: {fitful},
       {spasmodic}]
   2: intermittently stopping and starting; "fitful (or
     interrupted) sleep"; "off-and-on static" [syn: {fitful},
     {interrupted}, {off-and-on(a)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top