ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fisticuffs

F IH1 S T IH0 K AH2 F S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fisticuffs-, *fisticuffs*, fisticuff
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fisticuffs(n) การต่อสู้โดยการแลกหมัด, See also: การต่อยมวย
fisticuffs(sl) การต่อสู้ที่รุนแรง (ในที่สาธารณะ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวย(n) boxing, See also: fisticuffs, Example: ลุงเขาชอบดูมวย ป้าเลยต้องพลอยดูไปด้วย, Thai Definition: การชกกันด้วยหมัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มวย[mūay] (n) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism  FR: boxe [f] ; pugilat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FISTICUFFS F IH1 S T IH0 K AH2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fisticuffs (n) fˈɪstɪkʌfs (f i1 s t i k uh f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口相撲;口角力[くちずもう, kuchizumou] (n) (1) (See 腕相撲) war of words; verbal fisticuffs; (2) (sl) kissing [Add to Longdo]
腕力沙汰[わんりょくざた, wanryokuzata] (n) resorting (coming) to fisticuffs; coming to blows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fisticuffs
   n 1: a fight with bare fists [syn: {fistfight}, {fisticuffs},
      {slugfest}]
   2: fighting with the fists [syn: {boxing}, {pugilism},
     {fisticuffs}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top