ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

first floor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first floor-, *first floor*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
first floorA fire broke out on the first floor.
first floorI'd like seats on the first floor.
first floorIt's on the first floor of that building.
first floor"That's right. At the least I wish they'd add one to the first floor as well ... Wait a mo! Why are you here!?" "'Why' is obvious isn't it? It's so we can go to the toilet together."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นล่าง(n) ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นล่าง[chan lāng] (n) EN: downstairs ; ground floor ; first floor  FR: rez-de-chaussée [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdgeschoss {n} (EG) | Erdgeschosse {pl} | im Erdgeschossfirst floor [Am.]; ground floor | first floors; ground floors | on the first floor; on the ground floor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホテイチ[hoteichi] (n) (abbr) shops on the first floor of a hotel [Add to Longdo]
一階[いっかい, ikkai] (n) one floor; first floor; (P) [Add to Longdo]
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 first floor
   n 1: the floor of a building that is at or nearest to the level
      of the ground around the building [syn: {ground floor},
      {first floor}, {ground level}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top