ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firebomb

F AY1 ER0 B AA2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firebomb-, *firebomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firebomb(n) ระเบิดเพลิง
firebomb(vt) โจมตีด้วยระเบิดเพลิง

CMU English Pronouncing Dictionary
FIREBOMB F AY1 ER0 B AA2 M
FIREBOMB F AY1 R B AA2 M
FIREBOMBS F AY1 R B AA2 M Z
FIREBOMBED F AY1 R B AA2 M D
FIREBOMBING F AY1 ER0 B AA2 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firebomb (n) fˈaɪəbɒm (f ai1 @ b o m)
firebombs (n) fˈaɪəbɒmz (f ai1 @ b o m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
東京大空襲[とうきょうだいくうしゅう, toukyoudaikuushuu] (n) Great Tokyo Air Raid (firebombing of Tokyo, Mar. 10, 1945) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firebomb
   n 1: a bomb that is designed to start fires; is most effective
      against flammable targets (such as fuel) [syn: {incendiary
      bomb}, {incendiary}, {firebomb}]
   v 1: attack with incendiary bombs; "The rioters fire-bombed the
      stores"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top