ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finicky

F IH1 N AH0 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finicky-, *finicky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finicky(adj) จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky(adj) ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality, finicalness, finickiness n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิบโหย่ง(adj) finicky, See also: loaf around, Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง, Ant. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, Example: หล่อนทำงานหยิบหย่ง, Thai Definition: ไม่ทะมัดทะแมง, ไม่เอาการเอางาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (adj) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety
หยิบโหย่ง[yipyōng] (adj) EN: finicky ; loaf around

CMU English Pronouncing Dictionary
FINICKY F IH1 N AH0 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finicky (j) fˈɪnɪkiː (f i1 n i k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finicky
   adj 1: exacting especially about details; "a finicky eater";
       "fussy about clothes"; "very particular about how her
       food was prepared" [syn: {finical}, {finicky}, {fussy},
       {particular}, {picky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top