ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

final stage

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -final stage-, *final stage*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
final stage; stage, terminalระยะสุดท้าย, ระยะตรีทูต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
final stageDue to this a lot of time was lost, it's possible that if it wasn't for this accident the final stage of the the race would have been better.
final stageThe race developed into a free-for-all but Shinomiya lapped the group and in the final stage steadily piled on points with good timing to achieve victory.
final stageThe war had entered its final stage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นสุดท้าย(n) final stage, See also: last, final, Syn. ขั้นท้ายสุด, Ant. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น, Example: กรรมการต้องมาตัดสินกันในขั้นสุดท้ายอีกครั้ง จึงจะถือว่าสิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[awasān] (n) EN: end ; conclusion ; final stage  FR: conclusion [f] ; fin [f]
ช่วงสุดท้าย[chūang sutthāi] (n, exp) EN: final stage
ขั้นปลาย[khan plāi] (n, exp) EN: final stage ; terminal stage ; end  FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นสุดท้าย[khan sutthāi] (n, exp) EN: final stage ; terminal stage ; end  FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นตอนสุดท้าย[khantøn sutthāi] (n, exp) EN: final stage

Japanese-English: EDICT Dictionary
最終段階[さいしゅうだんかい, saishuudankai] (n) final stage [Add to Longdo]
終盤[しゅうばん, shuuban] (n) endgame; final stage; (P) [Add to Longdo]
追い込み[おいこみ, oikomi] (n) (1) final stage; last spurt; (2) live printing area (in publishing); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 final stage
   n 1: the concluding parts of an event or occurrence; "the end
      was exciting"; "I had to miss the last of the movie" [syn:
      {end}, {last}, {final stage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top