ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

final examination

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -final examination-, *final examination*
English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
final examinationApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
final examinationAs to your final grade, that depends on your final examination.
final examinationLast year he failed two of his final examinations.
final examinationThe students found the final examination to be a breeze.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบไล่(n) final examination, Syn. สอบปลายภาค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอบไล่[søplai] (n) EN: final examination  FR: examen final [m] ; épreuve finale [f]
สอบไล่[søplai] (v, exp) EN: take a final examination ; sit for an examination ; examine  FR: interroger ; examiner ; passer un examen
สอบไล่ได้[søplai dai] (v, exp) EN: pass a final examination  FR: réussir un examen

Japanese-English: EDICT Dictionary
本試験[ほんしけん, honshiken] (n) final examination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  final examination
      n 1: an examination administered at the end of an academic term
           [syn: {final examination}, {final exam}, {final}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top