ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filter out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filter out-, *filter out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter out(phrv) กรองเอา (บางสิ่ง) ออกจาก
filter out(phrv) กรอง, See also: กำบัง, ปกปิด, Syn. screen out
filter out(phrv) รั่ว (ข้อมูล, ข่าว), See also: รั่วไหล, Syn. let out
filter out(phrv) (กลุ่มคน) ทยอยออกมา, See also: ค่อยๆ ออกมา, ออกมาอย่างช้าๆ
filter out(phrv) ไหลผ่าน, See also: กรองผ่าน, ซึมผ่าน, Syn. percolate through

Japanese-English: EDICT Dictionary
漏れる(P);洩れる[もれる, moreru] (v1,vi) to leak out; to escape; to come through; to shine through; to filter out; to be omitted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filter out
   v 1: remove by passing through a filter; "filter out the
      impurities" [syn: {filter}, {filtrate}, {strain}, {separate
      out}, {filter out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top