ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filter

F IH1 L T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filter-, *filter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter(n) เครื่องกรอง, See also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
filter(vt) กรอง, See also: ซึมผ่านที่กรอง, Syn. seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach
filter out(phrv) กรองเอา (บางสิ่ง) ออกจาก
filter out(phrv) กรอง, See also: กำบัง, ปกปิด, Syn. screen out
filter out(phrv) รั่ว (ข้อมูล, ข่าว), See also: รั่วไหล, Syn. let out
filter out(phrv) (กลุ่มคน) ทยอยออกมา, See also: ค่อยๆ ออกมา, ออกมาอย่างช้าๆ
filter out(phrv) ไหลผ่าน, See also: กรองผ่าน, ซึมผ่าน, Syn. percolate through
filter tip(n) ส่วนที่เป็นก้นกรองของบุหรี่, See also: บุหรี่ที่มีก้นกรอง
filter paper(n) กระดาษกรอง
filter through(phrv) ลอดผ่าน, See also: เล็ดลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง,กระดาษกรอง,สารที่ใช้กรอง,บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก,กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer, sieve, sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ format การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี ASCII

English-Thai: Nontri Dictionary
filter(n) การกรอง,เครื่องกรอง,ที่กรอง
filter(vt) กรอง,ไหลซึม,รั่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filter๑. ตัวกรอง, หม้อกรอง๒. ไส้กรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filterตัวกรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
filterตัวกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
filterตัวกรอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
filterตัวกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter elementไส้กรอง [มีความหมายเหมือนกับ filter๒] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter glassกระจกกรองแสง [มีความหมายเหมือนกับ welding glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filter rackรางแผงกรองอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter separatorเครื่องกรองและแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter-dryerชุดดูดกรองสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filterfilter, วัสดุกรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
filterตัวกรอง, วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีรูพรุนใช้ในการกรอง  เพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filterแผ่นกรองแสง, แผ่นวัสดุโปร่งแสงซึ่งมีสมบัติดูดกลืนแสงบางสีได้ ถ้านำแผ่นกรองแสงสีใดมากั้นทางเดินของแสงสีขาว แผ่นกรองแสงจะให้แสงสีนั้นทะลุผ่านไปได้โดยจะดูดกลืนแสงสีอื่นไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filter Aidสารที่ช่วยการกรอง [การแพทย์]
Filter and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filter Bedแหล่งกรอง [การแพทย์]
Filter Funnelกรวยกรอง [การแพทย์]
Filter Mediaสื่อกลางการกรอง [การแพทย์]
Filter Paperกระดาษกรอง [การแพทย์]
filter paperกระดาษกรอง, กระดาษซึ่งมีรูพรุน ใช้เป็นตัวกรอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกรอง(n) filter, See also: strainer, screen, Syn. ที่กรอง, Example: ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมาในหลอดน้ำเหลือง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งที่ใช้กรองน้ำ กรองอากาศ หรือของเหลว
กระดาษกรอง(n) filter paper, Example: กลุ่มกรีนพีซเปิดเผยว่าสารไดอ็อกซินในกระดาษกรองผงกาแฟจะละลายเข้าไปในกาแฟถึง 50 %

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่ก้นกรอง[burī kon krøng] (n, exp) EN: filter trips
การกรอง[kān krøng] (n) EN: filtration ; filtering  FR: filtration [f] ; filtrage [m]
เครื่องกรอง[khreūang krøng] (n, exp) EN: filter ; strainer ; screen  FR: filtre [m] ; passoire [f] ; tamis [m] ; chinois [m] ; étamine [f] ; chausse [f]
เครื่องกรองอากาศ[khreūang krøng ākāt] (n, exp) EN: air filter  FR: filtre à air [m]
เครื่องกรองน้ำ[khreūang krøng nām] (n, exp) EN: water filter  FR: filtre à eau [m]
เครื่องกรองน้ำมัน[khreūang krøng nāmman] (n, exp) EN: oil filter  FR: filtre à huile [m]
เครื่องกรองทราย[khreūang krøng sāi] (n, exp) EN: sand filter
เครื่องกรองถ่าน[khreūang krøng thān] (n, exp) EN: carbon filter  FR: filtre à charbon [m]
ก้นกรอง[kon krøng] (n, exp) EN: filter tip
กระดาษกรอง[kradāt krøng] (n, exp) EN: filter paper  FR: papier-filtre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILTER F IH1 L T ER0
FILTERS F IH1 L T ER0 Z
FILTERED F IH1 L T ER0 D
FILTERING F IH1 L T ER0 IH0 NG
FILTERTEK F IH1 L T ER0 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filter (v) fˈɪltər (f i1 l t @ r)
filters (v) fˈɪltəz (f i1 l t @ z)
filtered (v) fˈɪltəd (f i1 l t @ d)
filtering (v) fˈɪltərɪŋ (f i1 l t @ r i ng)
filtertipped (j) fˈɪltətɪpt (f i1 l t @ t i p t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滤波[lǜ bō, ㄌㄩˋ ㄅㄛ, / ] filtering, #29,591 [Add to Longdo]
滤波器[lǜ bō qì, ㄌㄩˋ ㄅㄛ ㄑㄧˋ, / ] filter, #31,791 [Add to Longdo]
滤纸[lǜ zhǐ, ㄌㄩˋ ㄓˇ, / ] filter paper, #44,924 [Add to Longdo]
滤器[lǜ qì, ㄌㄩˋ ㄑㄧˋ, / ] filter, #60,995 [Add to Longdo]
滤网[lǜ wǎng, ㄌㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] filter; a sieve [Add to Longdo]
过滤嘴香烟[guò lǜ zuǐ xiāng yān, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] filter-tipped cigarette [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filter {m} | Filter {pl} | abgestimmter Filter | aktiver Filter | digitaler Filter | Filter mit Stegfilter | filters | tuned filter | active filter | digital filter | filter with centre bar [Add to Longdo]
Filter {m}cleaner [Add to Longdo]
Filter {m}; Durchschlag {m}; Strainer {m}strainer [Add to Longdo]
Filterausbau {m}filter removal [Add to Longdo]
Filterbank {f}filter bank [Add to Longdo]
Filterbefestigung {f} [photo.]filter attachment [Add to Longdo]
Filterdeckenraster {n}filter ceiling grid [Add to Longdo]
Filterfläche {f}filter area [Add to Longdo]
Filterhöhe {f}filter pack height [Add to Longdo]
Filterintegritätstest {m}filter integrity test [Add to Longdo]
Filterklasse {f}filter grade [Add to Longdo]
Filterkontakt {m}filter contact [Add to Longdo]
Filterkette {f}filter ladder [Add to Longdo]
Filtermaterial {n}filter material [Add to Longdo]
Filterpresse {f}filter press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) {comp} glare filter [Add to Longdo]
ろ紙ディスク;濾紙ディスク[ろしディスク, roshi deisuku] (n) filter paper disk [Add to Longdo]
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[akuteibufiruta] (n) active filter [Add to Longdo]
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter [Add to Longdo]
エアフィルタ[eafiruta] (n) air filter [Add to Longdo]
エアフィルター[eafiruta-] (n) air filter [Add to Longdo]
エミフィル[emifiru] (n) (abbr) EMI (electro-magnetic interference) filter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
ピックフィルタ[ぴっくふぃるた, pikkufiruta] pick filter [Add to Longdo]
フィルタ[ふぃるた, firuta] filter [Add to Longdo]
フィルタ項目[フィルタこうもく, firuta koumoku] filter-item [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filter
   n 1: device that removes something from whatever passes through
      it
   2: an electrical device that alters the frequency spectrum of
     signals passing through it
   v 1: remove by passing through a filter; "filter out the
      impurities" [syn: {filter}, {filtrate}, {strain}, {separate
      out}, {filter out}]
   2: pass through; "Water permeates sand easily" [syn:
     {percolate}, {sink in}, {permeate}, {filter}]
   3: run or flow slowly, as in drops or in an unsteady stream;
     "water trickled onto the lawn from the broken hose"; "reports
     began to dribble in" [syn: {trickle}, {dribble}, {filter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top