ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fille

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fille-, *fille*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fillem[SL] หนัง, See also: ภาพยนตร์
filler[N] ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
fillet[N] สายรัดผม, See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, Syn. band, ribbon
fillet[N] ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet[VT] ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
fillet[VT] ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillerตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
filler capฝาช่องเติม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filler metalโลหะเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler rodลวดเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler wireม้วนลวดเติม [มีความหมายเหมือนกับ welding wire] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fillet weldรอยเชื่อมมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filled Milk, Unsweetened Condensedนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Filled, Partiallyบรรจุเข้าไปบางส่วน [การแพทย์]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
fillerfiller, วัสดุอุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fillersสารเติม,ตัวผสม,วัสดุอัดแทรก,ไส้,สารเพิ่มเนื้อยาสีฟัน,สารช่วย [การแพทย์]
Fillers (Material)สารตัวเติม [TU Subject Heading]
Fillers, Concentrateเครื่องบรรจุส่วนผสม [การแพทย์]
Fillers, Extendingสารเติมเพิ่มปริมาณ [การแพทย์]
Fillers, Undercapเครื่องบรรจุสารผลักดัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว Rebecca (1940)
I've played in back yards that were filled with garbage.ผมเคยเล่นในหลาหลังที่เต็มไปด้วยขยะ 12 Angry Men (1957)
"Now he has jumped and filled the sacs along his back with air.ตอนนี้เขาได้เพิ่มขึ้น และเต็มไปด้วยถุงพร้อมหลัง ของเขากับอากาศ The Old Man and the Sea (1958)
And he's filled the Muslims with fears of what will happen to them in a country that is predominantly Hindu.เขาทำให้พวกมุสลิมกลัวว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา ในประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า Gandhi (1982)
I've just filled it up. Got a refill as well.จิบหน่อย แล้วจะดีขึ้น Day of the Dead (1985)
Let's hope they filled up the gas tank from the other night.หวังว่าพวกนั้น คงเติมน้ำมันไว้แล้วนะ Day of the Dead (1985)
Shuffleboard and pineapples filled with rum.มีเกมชัฟเฟิลบอร์ดและก็รัมสับปะรด *batteries not included (1987)
"Five years later, the main square of Florin City was filled as never before5 ปีต่อมา ณ จตุรัสกลางเมืองฟลอริน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อฟังประกาศว่า ... The Princess Bride (1987)
"Subway originally was tunnels filled with water."รู้มั้ยว่าทำไมเรียกรถใต้ดิน มันเคยเป็นอุโมงค์ที่มีน้ำ Punchline (1988)
I had paper bags filled with jewelry stashed in the kitchen.ผมมีเครื่องเพชรอยู่ในถุงกระดาษ ซ่อนอยู่ในครัว Goodfellas (1990)
A cave of wonders. Filled with treasures beyond your wildest dreams.เต็มไปด้วยสมบัติ เหนือกว่าที่เจ้าจะฝันถึง Aladdin (1992)
There is a gap, house left, rows EE, FF. Get fillers.มีเก้าอี้ว่างแถว-อี จัดคนไปนั่งให้เต็ม The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filleAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
filleA smell of lilies filled the room.
filleBefore automobiles filled out streets, city air used to be clean.
filleBob filled the pot with water.
filleChildren filled the room.
filleDon't dash off a sloppily written report filled with mistakes.
filleFilled with sorrow, the girl looked him in the eye.
filleHard as he was, his eyes filled with tears.
filleHas that secretarial position been filled?
filleHe filled the bottle with water.
filleHe filled the bucket with water.
filleHe filled the glass with wine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรสาว[n.] (butsāo) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรี[n.] (buttrī) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรหญิง[n.] (butying) EN: daughter   FR: fille [f]
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กดี[n. exp.] (dek dī) EN: good boy   FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]
เด็กผู้หญิง[n.] (dek phūying) EN: girl ; little girl ; lass   FR: fille [f] ; jeune fille [f] ; petite fille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILLED    F IH1 L D
FILLER    F IH1 L ER0
FILLET    F AH0 L EY1
FILLEY    F IH1 L IY0
FILLERS    F IH1 L ER0 Z
FILLETS    F IH1 L AH0 T S
FILLETED    F IH1 L AH0 T AH0 D
FILLETED    F AH0 L EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filled    (v) fˈɪld (f i1 l d)
fillet    (v) fˈɪlɪt (f i1 l i t)
fillets    (v) fˈɪlɪts (f i1 l i t s)
filleted    (v) fˈɪlɪtɪd (f i1 l i t i d)
filleting    (v) fˈɪlɪtɪŋ (f i1 l i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc), #19,311 [Add to Longdo]
满腹[mǎn fù, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] filled with; preoccupied with, #33,248 [Add to Longdo]
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, / ] filler (in a newspaper or magazine), #131,100 [Add to Longdo]
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, / ] filled with; internal decoration; installed inside [Add to Longdo]
菲力[fēi lì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ, ] fillet (loan word) [Add to Longdo]
菲力牛排[fēi lì niú pái, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, ] fillet steak [Add to Longdo]
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, / ] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ほにゃらら[, honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball [Add to Longdo]
クリームパン[, kuri-mupan] (n) cream-filled roll [Add to Longdo]
ヒレ(P);フィレ[, hire (P); fire] (n) fillet (fre [Add to Longdo]
フィラー[, fira-] (n) filler [Add to Longdo]
フィレット[, firetto] (n) fillet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fille
      n 1: a young woman; "a young lady of 18" [syn: {girl}, {miss},
           {missy}, {young lady}, {young woman}, {fille}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top