ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fill

F IH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fill-, *fill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fill(vt) เติม, See also: เพิ่ม, ถม, กลบ, ใส่, บรรจุ, กรอก, บันทึกลง, ทำให้เต็ม, กรอก, เติมในช่องว่าง, Syn. fulfill, pack, stuff, load, Ant. empty, drain
fill(vt) แต่งตั้ง, See also: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง, Syn. appoint, elect
filly(n) ลูกม้าตัวเมีย, Syn. young mare
filly(n) เด็กผู้หญิง, See also: เด็กสาว, Syn. female
fillem(sl) หนัง, See also: ภาพยนตร์
filler(n) ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
fillet(n) สายรัดผม, See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, Syn. band, ribbon
fillet(n) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet(vt) ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
fillet(vt) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fill(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ., See also: fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. fill in กรอก, บันทึกลง
fill-inn. ผู้ทำการแทน
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
fillipvt.,vi. เคาะนิ้ว,ดีดนิ้ว,เคาะเบา ๆ ,กระตุ้น
fillister(ฟิล' ลิสเทอะ) n. รางเว้า,กบเว้า
filly(ฟิล' ลี) n. ลูกม้าตัวเมีย,เด็กผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
fill(vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน
fillip(n) เครื่องกระตุ้น,การเตือนความจำ
fillip(vt) หยิก,สะกิด,กระตุ้น,เคาะ,ดัดนิ้ว
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fillเติมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillแผ่นกรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillerตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
filler capฝาช่องเติม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filler metalโลหะเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler rodลวดเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler wireม้วนลวดเติม [มีความหมายเหมือนกับ welding wire] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fill factorอัตราส่วนปริมาตรของยางคอมพาวด์ต่อปริมาตรของห้องผสม [เทคโนโลยียาง]
Fill Holeรูเติมน้ำยา [การแพทย์]
Fillatioการสัมผัสระหว่างปากและอวัยวะเพศชาย [การแพทย์]
Filled Milk, Unsweetened Condensedนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Filled, Partiallyบรรจุเข้าไปบางส่วน [การแพทย์]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
fillerfiller, วัสดุอุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fillersสารเติม,ตัวผสม,วัสดุอัดแทรก,ไส้,สารเพิ่มเนื้อยาสีฟัน,สารช่วย [การแพทย์]
Fillers (Material)สารตัวเติม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They fill hundreds of ledgers, thousands of files.ทำให้มีบันทึกเป็นร้อย เป็นพัน แฟ้ม Night and Fog (1956)
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย The Old Man and the Sea (1958)
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย How I Won the War (1967)
- Fill your bottles from the roller.จากหนึ่งลูกกลิ้งในเวลา How I Won the War (1967)
Enough to fill the Albert Hall.พอที่จะเติมอัลเบิร์ฮอลล์ Yellow Submarine (1968)
"I've had my fill of love...♪ ฉันได้ความรักมาเติมเต็ม ♪ Blazing Saddles (1974)
"She's had her fill of love. She's not a snake!♪ เธอได้ความรักมาเติมเต็ม ♪ ♪ เธอไม่ใช่งูนะ ♪ Blazing Saddles (1974)
Just have him fill out the form. Just fill it out.ให้เขากรอกเเบบฟอร์ม กรอกมันให้เสร็จ Jaws (1975)
- Fill it? - Yeah.เติมเต็มมัน ใช่ I Spit on Your Grave (1978)
We'll fill any hall in the country.พวกเราจะเติมฮอลที่อยู่ในประเทศ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fillAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
fillAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
fillAll you have to do is fill in this form.
fillAll you have to do is fill the blanks below.
fillA smell of lilies filled the room.
fillA wheelbarrow fills the bill for moving concrete blocks.
fillBefore automobiles filled out streets, city air used to be clean.
fillBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
fillBe sure to fill out the registration form in person.
fillBob filled the pot with water.
fillBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
fillCan you tell me how to fill in this form?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดฟัน(v) fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai Definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
เท(v) pour, See also: fill, Example: ลุงแช่มจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai Definition: ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป
บรรจุตำแหน่ง(v) fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai Definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง
ความอิ่ม(n) fullness, See also: fill, Ant. ความหิว, ความกระหาย, Example: คนที่เอาคำว่า มนุษยธรรม ไปผูกไว้กับความหิวความอิ่มนั้นเป็นคนไม่ค่อยฉลาด, Thai Definition: การกินอาหารจนเพียงพอ
เพะ(v) plaster, See also: fill, make up for, Example: เขาเอาขยะไปเพะไว้ข้างรั้วเรียงกันหลายถุง ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว, Thai Definition: โปะเข้าไป, ทุ่มเทเข้าไป
เปี่ยม(v) flush, See also: fill the brim, to be full, Syn. เต็ม, เต็มที่, Ant. ไม่มี, Example: ใบหน้าของเขาเปี่ยมด้วยความสุขทุกครั้งเวลาได้เห็นหน้าเธอ, Thai Definition: มีเต็มที่, มีบริบูรณ์
สอดไส้(v) stuff, See also: fill, Syn. ใส่ไส้, ยัดไส้
เต็มมือ(v) be all over one's hand, See also: fill one's hand, Example: พอเขาเริ่มรู้สึกเจ็บ เขาก็คลำลงไป พบว่าเลือดเต็มมือจึงเดินร้องไห้มา, Thai Definition: มากจนเกือบล้นมือ
ถม(v) fill, See also: cover up, reclaim, Syn. กลบ, ใส่, Example: การปรับเตรียมพื้นที่เพื่อลงรากฐานก่อสร้างอาคาร เวลานี้ได้ถมสระน้ำของวังลงเสียแล้วสระหนึ่ง, Thai Definition: เอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม
น่าเกรงขาม(v) terrify, See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe, Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ, น่าคร้ามเกรง, Example: ท่าทางขึงขังของพ่อน่าเกรงขามมาก, Thai Definition: มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
บริษัทแม่[børisat maē] (n, exp) EN: parent company  FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุตร[but] (n) EN: child ; son ; daughter ; offspring  FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรสาว[butsāo] (n) EN: daughter  FR: fille [f]
บุตรี[buttrī] (n) EN: daughter  FR: fille [f]
บุตรหญิง[butying] (n) EN: daughter  FR: fille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILL F IH1 L
FILLA F IH1 L AH0
FILLY F IH1 L IY0
FILLS F IH1 L Z
FILLIP F IH1 L AH0 P
FILLET F AH0 L EY1
FILLER F IH1 L ER0
FILLED F IH1 L D
FILLEY F IH1 L IY0
FILLERS F IH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fill (v) fˈɪl (f i1 l)
fills (v) fˈɪlz (f i1 l z)
filly (n) fˈɪliː (f i1 l ii)
filled (v) fˈɪld (f i1 l d)
fillet (v) fˈɪlɪt (f i1 l i t)
fillip (n) fˈɪlɪp (f i1 l i p)
fillets (v) fˈɪlɪts (f i1 l i t s)
fillies (n) fˈɪlɪz (f i1 l i z)
filling (v) fˈɪlɪŋ (f i1 l i ng)
fillips (n) fˈɪlɪps (f i1 l i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full, #4,857 [Add to Longdo]
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, / 滿] fill to overflowing, #18,964 [Add to Longdo]
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc), #19,311 [Add to Longdo]
满眼[mǎn yǎn, ㄇㄢˇ ㄧㄢˇ, / 滿] filling the eyes; to get an eyeful, #21,779 [Add to Longdo]
满目[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, / 滿] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc), #33,076 [Add to Longdo]
满腹[mǎn fù, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] filled with; preoccupied with, #33,248 [Add to Longdo]
填表[tián biǎo, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄧㄠˇ, ] fill a form, #39,061 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, / ] fill up; rumbling sound, #54,411 [Add to Longdo]
补牙[bǔ yá, ㄅㄨˇ ㄧㄚˊ, / ] fill a tooth; have a tooth stopped, #65,721 [Add to Longdo]
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, / ] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc), #77,727 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Füllstand {m}fill level; level; liquid level [Add to Longdo]
Füllzeichen {n}fill character [Add to Longdo]
Bitte volltaken!Fill up the tank, please! [Add to Longdo]
Füllen Sie bitte das Formular aus!Fill out this form, please! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว, Ant. garcon, fils
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, Ant. petit-fils

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ほにゃらら[honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
オムライス[omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロ充てん[ゼロあてん, zero aten] zerofill (vs) [Add to Longdo]
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data [Add to Longdo]
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data [Add to Longdo]
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character [Add to Longdo]
フィル[ふぃる, firu] fill [Add to Longdo]
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] to fill [Add to Longdo]
充填文字[じゅうてんもじ, juutenmoji] fill character [Add to Longdo]
埋め字[うめじ, umeji] fill character [Add to Longdo]
満たす[みたす, mitasu] to fill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fill
   n 1: a quantity sufficient to satisfy; "he ate his fill of
      potatoes"; "she had heard her fill of gossip"
   2: any material that fills a space or container; "there was not
     enough fill for the trench" [syn: {filling}, {fill}]
   v 1: make full, also in a metaphorical sense; "fill a
      container"; "fill the child with pride" [syn: {fill}, {fill
      up}, {make full}] [ant: {empty}]
   2: become full; "The pool slowly filled with water"; "The
     theater filled up slowly" [syn: {fill}, {fill up}] [ant:
     {discharge}, {empty}]
   3: occupy the whole of; "The liquid fills the container" [syn:
     {occupy}, {fill}]
   4: assume, as of positions or roles; "She took the job as
     director of development"; "he occupies the position of
     manager"; "the young prince will soon occupy the throne"
     [syn: {fill}, {take}, {occupy}]
   5: fill or meet a want or need [syn: {meet}, {satisfy}, {fill},
     {fulfill}, {fulfil}]
   6: appoint someone to (a position or a job)
   7: eat until one is sated; "He filled up on turkey" [syn: {fill
     up}, {fill}]
   8: fill to satisfaction; "I am sated" [syn: {satiate}, {sate},
     {replete}, {fill}]
   9: plug with a substance; "fill a cavity"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top