ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filbert

F IH1 L B ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filbert-, *filbert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filbert(n) ผลไม้ยุโรปจำพวก Corylus avellana, See also: ต้นหรือผล hazel, Syn. hazel

CMU English Pronouncing Dictionary
FILBERT F IH1 L B ER0 T
FILBERTS F IH1 L B ER0 T S
FILBERT'S F IH1 L B ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filbert (n) fˈɪlbət (f i1 l b @ t)
filberts (n) fˈɪlbəts (f i1 l b @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榛果[zhēn guǒ, ㄓㄣ ㄍㄨㄛˇ, ] filbert [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haselnuss {f} [bot.] | Haselnüsse {pl}filbert | filberts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filbert
   n 1: small nut-bearing tree much grown in Europe [syn: {cobnut},
      {filbert}, {Corylus avellana}, {Corylus avellana grandis}]
   2: nut of any of several trees of the genus Corylus [syn:
     {hazelnut}, {filbert}, {cobnut}, {cob}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top