ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filament

F IH1 L AH0 M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filament-, *filament*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filament(n) เส้นใย, Syn. fiber, fibre, fibril, thread
filament(n) ลวดเส้นบางๆ ที่ให้กระแสไฟผ่านในโคมไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filamentn. เส้นใย,เส้นใยเล็ก ๆ ,เส้นละเอียด., See also: filamentary adj. filamentous adj., Syn. thread, fiber

English-Thai: Nontri Dictionary
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filamentฟิลาเมนต์ [มีความหมายเหมือนกับ cathode] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filament๑. ก้านชูอับเรณู๒. สายเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
filament currentกระแสฟิลาเมนต์ [มีความหมายเหมือนกับ cathode current] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filamentousคล้ายเส้นด้าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filamentไส้หลอด, ตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลอดวิทยุ หลอดโทรทัศน์ หรือหลอดไฟฟ้า เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปไส้หลอดจะร้อนให้แสงสว่างหรือปล่อยอิเล็กตรอนได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filamentก้านชูอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรตัวผู้ของพืชดอก  ลักษณะเป็นก้านยาว มีอับละอองเรณูติดอยู่ตรงส่วนปลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filament Complexesสิ่งเล็กๆ [การแพทย์]
Filamentousรูปร่างเป็นเส้นใย,รูปร่างเป็นเส้น [การแพทย์]
Filamentous Rodลักษณะเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Filamentsหอก,เส้นเล็กๆ,เส้นไย,ฟีลาเมนฑ์,ปล้องสั้นๆ,สายใยละเอียด,สายใย,ผอมบางและยาว,การแตกแขนงสายใย,เส้นสาย,เป็นสาย,เส้น [การแพทย์]
Filaments, Terminalเทอร์มินัลฟิลาเม้นต์ [การแพทย์]
Filaments, Thickเส้นใยหนา [การแพทย์]
Filaments, Thinเส้นใยบาง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝอย(n) fibre, See also: filament, Example: เม็ดฝนที่หล่นกระทบกับพื้นก็สาดกระเซ็นเป็นฝอยสีขาวกระจายไปทั่ว, Thai Definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ ละเอียด หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ยอง(n) fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย
ยองใย(n) fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย, Thai Definition: เส้นใย (แห่งแมงมุม)
ไส้หลอด(n) filament, See also: fine thread or threadlike part, Example: พลังงานที่ได้จากถ่านไฟฉาย ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวผ่านไส้หลอด ทำให้หลอดไฟสว่างได้, Count Unit: ไส้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ไส้หลอด[sailøt] (n) EN: filament ; fine thread or threadlike part
ใย[yai] (n) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple  FR: fibre [f] ; filament [m]
เยื่อ[yeūa] (n) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film  FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
ยอง[yøng] (n) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet
ยองใย[yøngyai] (n) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet

CMU English Pronouncing Dictionary
FILAMENT F IH1 L AH0 M AH0 N T
FILAMENTS F IH1 L AH0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filament (n) fˈɪləmənt (f i1 l @ m @ n t)
filaments (n) fˈɪləmənts (f i1 l @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丝状物[sī zhuàng wù, ㄙ ㄓㄨㄤˋ ㄨˋ, / ] filament [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faden {m}; Draht {m}; Heizfaden {m} | Fäden {pl}filament | filaments [Add to Longdo]
Heizstrom {m}filament current [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィラメント[firamento] (n) filament [Add to Longdo]
花糸[かし, kashi] (n) (flower's) filament [Add to Longdo]
菌糸[きんし, kinshi] (n) fungal filament; hypha; hyphae [Add to Longdo]
細糸[さいし, saishi] (n) filament [Add to Longdo]
鞘味泥[さやみどろ;サヤミドロ, sayamidoro ; sayamidoro] (n) (uk) oedogonium (any of a genus of filamentous green algae) [Add to Longdo]
繊条[せんじょう, senjou] (n) filament [Add to Longdo]
鰓弁[さいべん, saiben] (n) gill lamella; branchial lamella; gill filament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filament
   n 1: a very slender natural or synthetic fiber [syn: {fibril},
      {filament}, {strand}]
   2: the stalk of a stamen
   3: a threadlike structure (as a chainlike series of cells) [syn:
     {filament}, {filum}]
   4: a thin wire (usually tungsten) that is heated white hot by
     the passage of an electric current

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top