ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fifteenth

F IH0 F T IY1 N TH   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fifteenth-, *fifteenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fifteenth[N] ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth[ADJ] ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth[ADV] ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fifteenth(ฟิฟ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่ 15

English-Thai: Nontri Dictionary
fifteenth(adj) ที่สิบห้า
fifteenth(n) 1 ใน 15,วันที่ 15,อันดับที่ 15

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fifteenth[ฟิฟ'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบห้า
fifteenth[ฟิฟทีนธฺ] (adj ) ที่สิบห้า
fifteenth[ฟิฟ'ทีนธฺ] (adj ) สิบห้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fifteenth.- 15 Nothing to Lose (1997)
- What fifteenth? - Come on.มาเถอะ Nothing to Lose (1997)
Famous Fire-Eaters. Fifteenth-Century Fiends.นักกินไฟชื่อดัง เพื่อนศตวรรษที่สิบห้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Beyond all expectations, I've reached my fifteenth birthday.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันอายุ 15แล้ว Yomigaeri (2002)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
I heard it was supposed to be on the fifteenth, but she hasn't gone into labor yet.ข้าก็ได้ยินมาเช่นนั้น กำหนดวันที่ 15 แต่พระสนมยังไม่เจ็บท้องอีก Lee San, Wind of the Palace (2007)
Fifteenth floor.ชั้นที่สิบห้า Revolutionary Road (2008)
because of your fifteenth birthday...เพราะ วันเกิดครบรอบ15ของลูก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
[magistrate calavius] his fifteenth birthday approaches,ใกล้วันเกิดครบรอบ 15 ปี ของเขาแล้ว Delicate Things (2010)
Whenever the first and fifteenthวันแรกของเดือนทีไร 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I hate today. Fifteenth of July.ฉันโคตรเกลียดวันนี้เลย 15 กรกฎาคม One Day (2011)
Yes, for the fifteenth time, it is.ใช่ สิบห้าครั้งเลยนะ Pain & Gain (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fifteenthShe celebrated her fifteenth birthday yesterday.
fifteenthThis drawing dates back to the fifteenth century.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIFTEENTH    F IH0 F T IY1 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fifteenth    (n) fˌɪftˈiːnθ (f i2 f t ii1 n th)
fifteenths    (n) fˌɪftˈiːnθs (f i2 f t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戊寅[wù yín, ㄨˋ ㄧㄣˊ, ] fifteenth year E3 of the 60 year cycle, e.g. 1998 or 2058, #64,008 [Add to Longdo]
第十五[dì shí wǔ, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄨˇ, ] fifteenth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
朔望[さくぼう, sakubou] (n,adj-no) first and fifteenth days of the lunar month (corresponding to new moon and full moon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fifteenth
   adj 1: coming next after the fourteenth and just before the
       sixteenth in position [syn: {fifteenth}, {15th}]
   n 1: position 15 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top