ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiend

F IY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiend-, *fiend*, fien
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiend(n) ปีศาจ, See also: ผี, อสูร, ยักษ์
fiendish(adj) ชั่วร้าย, See also: โหดร้าย, อำมหิต, ป่าเถื่อน, Syn. barbarian, brutal, heartless, inhuman, Ant. humane, kindly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
fiendish(เฟน'ดิช) adj. ทารุณ,โหดร้าย,อำมหิต,ชั่วร้าย., See also: fiendish ness n, Syn. malicious
archfiend(อาร์คฟีนดฺ') n. ปีศาจ,ซาตาน

English-Thai: Nontri Dictionary
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
fiendish(adj) อำมหิต,ชั่วร้าย,เหมือนปีศาจ,โหดร้าย,โหดเหี้ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiendAs he stood there he might have been a fiend.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIEND F IY1 N D
FIENDS F IY1 N D Z
FIENDISH F IY1 N D IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiend (n) fˈiːnd (f ii1 n d)
fiends (n) fˈiːndz (f ii1 n d z)
fiendish (j) fˈiːndɪʃ (f ii1 n d i sh)
fiendishly (a) fˈiːndɪʃliː (f ii1 n d i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶神恶煞[xiōng shén è shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ ㄜˋ ㄕㄚˋ, / ] fiends (成语 saw); devils and monsters, #46,273 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fanatiker {m}; Fan {m}; Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Narr {m}; Närrin {f} | Theaternarr {m}; Theaternärrin {f}fiend | theatre fiend [Add to Longdo]
Unmensch {m}; Scheusal {n} | Unmenschen {pl}; Scheusale {pl}fiend | fiends [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪鬼羅刹[あっきらせつ, akkirasetsu] (n) man-eating fiend [Add to Longdo]
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work [Add to Longdo]
仕事人間[しごとにんげん, shigotoningen] (n) fiend for work; workaholic; career-minded person [Add to Longdo]
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
獰悪[どうあく, douaku] (adj-na) violent; cruel; fiendish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiend
   n 1: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend},
      {devil}, {demon}, {ogre}]
   2: an evil supernatural being [syn: {devil}, {fiend}, {demon},
     {daemon}, {daimon}]
   3: a person motivated by irrational enthusiasm (as for a cause);
     "A fanatic is one who can't change his mind and won't change
     the subject"--Winston Churchill [syn: {fanatic}, {fiend}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top