ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fief

F IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fief-, *fief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fief(n) ที่ดินที่มอบให้ในระบบศักดินา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fief(ฟีฟ) n. ที่ดินศักดินา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiefThat daimyo holds a fief yielding 100,000 koku of rice.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIEF F IY1 F
FIEFS F IY1 F S
FIEFDOM F IY1 F D AH0 M
FIEFDOMS F IY1 F D AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fief (n) fˈiːf (f ii1 f)
fiefs (n) fˈiːfs (f ii1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采邑[cǎi yì, ㄘㄞˇ ㄧˋ, / ] fief; benefice, #116,466 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レーエン[re-en] (n) (obsc) fiefdom (ger [Add to Longdo]
旧藩[きゅうはん, kyuuhan] (n) former clan; former fief [Add to Longdo]
旧封[きゅうほう, kyuuhou] (n) former fief [Add to Longdo]
旧領[きゅうりょう, kyuuryou] (n) old fief [Add to Longdo]
支藩[しはん, shihan] (n) subsidiary domain; sub-fief [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
諸藩[しょはん, shohan] (n) various fiefdoms; various domains [Add to Longdo]
全封地[ぜんほうち, zenhouchi] (n) the whole fief [Add to Longdo]
他領[たりょう, taryou] (n) another fief [Add to Longdo]
大藩[たいはん, taihan] (n) large feudal domain; large fiefdom; powerful clan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fief
      n 1: a piece of land held under the feudal system [syn: {fief},
           {feoff}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top