ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fibrin

F AY1 B R AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fibrin-, *fibrin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fibrin(n) โปรตีนซึ่งทำให้โลหิตแข็งตัว, See also: ไฟบริน
fibrinogen(n) โปรตีนในพลาสมาที่ช่วยทำให้โลหิตแข็งตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fibrin(ไฟ' บริน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้โลหิตแข็งตัวหรือจับตัวเป็นลิ่มโลหิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fibrinไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrinous pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบใยเหนียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fibrinไฟบริน,สาร,ไฟบริน [การแพทย์]
fibrinไฟบริน, สารที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวพบในเลือด ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล โดยไฟบรินจะประสานกันเป็นร่างแหอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือดตรงบริเวณปากแผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fibrin Clotลิ่มไฟบริน,ลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrin Fibrinogen Degradation Productsไฟบรินไฟบริโนเจนดีเกรเดชัน,สาร [การแพทย์]
Fibrin Formationการเกิดไฟบริน [การแพทย์]
Fibrin Platelet Emboliลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrin, Cross-Linkageลิ่มเลือดที่แข็งแรง [การแพทย์]
Fibrinogenไฟบริโนเจน [TU Subject Heading]
Fibrinogenไฟบริโนเจน,สาร,ไฟบริโนเจน,สารไฟบริโนเจน [การแพทย์]
fibrinogenไฟบริโนเจน, โปรตีนชนิดหนึ่งในน้ำเลือด ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟบริน เพื่อช่วยในการแข็งตัวของเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIBRIN F AY1 B R AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィブリノーゲン;フィブリノゲン[fiburino-gen ; fiburinogen] (n) fibrinogen [Add to Longdo]
フィブリン[fiburin] (n) fibrin [Add to Longdo]
繊維素[せんいそ, sen'iso] (n) (1) (See セルロース) cellulose; (2) (See フィブリン) fibrin [Add to Longdo]
繊維素原[せんいそげん, sen'isogen] (n) (obsc) (See フィブリノーゲン) fibrinogen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fibrin
   n 1: a white insoluble fibrous protein formed by the action of
      thrombin on fibrinogen when blood clots; it forms a network
      that traps red cells and platelets

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top