ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fibril

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fibril-, *fibril*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fibril(n) เส้นใยเล็กๆ, See also: เส้นใยละเอียด, เส้นใยฝอย, Syn. fibrilla
fibrillate(vi) สั่นระริก (กล้ามเนื้อ)
fibrillate(vi) ทำให้สั่นระริก (กล้ามเนื้อ)
fibrillation(n) การสร้างเส้นใยเล็กๆ, See also: การเป็นเส้นใยละเอียด
fibrillation(n) การสั่นระริกของกล้ามเนื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fibril(ไฟ' บริล) n. เส้นใยเล็ก ๆ สำคัญ,แก่นแท้,รากฝอย., See also: fibered, fibred adj.
fibrillationการกระตุกรัวของกล้ามเนื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fibrilเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibril; fibrillaเส้นใยฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrilla; fibrilเส้นใยฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillar twitchingการกระตุกพลิ้วซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillary tremorอาการกล้ามเนื้อสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillation๑. การเป็นเส้นใยฝอย๒. การระริกของกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillation, cardiacหัวใจเต้นแผ่วระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillose; fibrillousเป็นเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrillous; fibrilloseเป็นเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fibril-Sheathหุ้มด้านนอก [การแพทย์]
Fibrillaryไฟบริลลารี [การแพทย์]
Fibrillationเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ,การเต้นไม่สม่ำเสมอ,การเต้นรัวของหัวใจ [การแพทย์]
Fibrillation Potentialไฟบริลเลชั่นโปเทนเชี่ยล [การแพทย์]
Fibrilsเส้นใยฝอย,เส้นใยเล็กๆ,เส้นละเอียดคดงอเล็กๆ,เส้นใย,ไฟบริล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fibrilHe's still fibrillating.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIBRILE F AY1 B R IH0 L
FIBRILES F AY1 B R IH0 L Z
FIBRILLATION F IH2 B R IH0 L EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原纤维[yuán xiān wéi, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fibril; protofilament, #73,942 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細動[さいどう, saidou] (n) fibrillation [Add to Longdo]
自動体外式除細動器[じどうたいがいしきじょさいどうき, jidoutaigaishikijosaidouki] (n) automated external defibrillator; AED [Add to Longdo]
除細動[じょさいどう, josaidou] (n) defibrillation [Add to Longdo]
除細動器;除細動機(iK)[じょさいどうき, josaidouki] (n) defibrillator [Add to Longdo]
心室細動[しんしつさいどう, shinshitsusaidou] (n) ventricular fibrillation [Add to Longdo]
心房細動[しんぼうさいどう, shinbousaidou] (n) atrial fibrillation; auricular fibrillation [Add to Longdo]
電気的除細動[でんきてきじょさいどう, denkitekijosaidou] (n) electrical cardioversion; electrical defibrillation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fibril
      n 1: a very slender natural or synthetic fiber [syn: {fibril},
           {filament}, {strand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top