ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiber

F AY1 B ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiber-, *fiber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiber(n) เส้นใย, See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย, Syn. fibril, filament, thread
fiber(n) ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fiberglass(n) ฉนวนใยแก้ว, See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว, Syn. fibreglass, spunglass
fiberscope(n) เครื่องไฟเบอร์ออฟติกสำหรับส่องโพรงภายในร่างกาย, See also: อุปกรณ์ที่มีเส้นใยแก้วนำแสงใช้ส่องบริเวณที่เข้าไม่ถึง
fiber optics(n) เส้นใยแก้วนำแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered, fibred adj.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic cable; optical fiber cableเคเบิลเส้นใยนำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic transmission system (FOTS)ระบบสื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสง (ฟอตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber; fibreใย, เส้นใย [ศัพท์ที่มีคำ fiber ประกอบ ดูที่ fibre,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassใยแก้ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber contentปริมาณเส้นใย [TU Subject Heading]
Fiber Diseases, Organicโรคจากเส้นใยอินทรีย์ [การแพทย์]
Fiber Filter Disk, Glassแผ่นกรองใยแก้ว [การแพทย์]
Fiber Optic Light Cableสายไฟเบอร์ [การแพทย์]
Fiber Optic Photographic Paperบันทึกออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าในกระดาษพิเศษ [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์]
Fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Fiber plantพืชเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiberAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
fiberFiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.
fiberHe was lacking in moral fiber.
fiberYou need to take more fiber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟเบอร์(n) fiber, See also: fibre, Syn. เส้นใย, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกากหรือไฟเบอร์สูง เพื่อช่วยในการขับถ่าย ทำให้ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวมากขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ใย(n) web, See also: fiber, thread, cobweb, filament, gossamer, staple, Syn. สายใย, Example: โต๊ะเครื่องแป้งมีใยแมงมุมขึงพาดกระจกเงาที่แตกร้าว, Thai Definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ บางๆ
ยอง(n) fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย
ยองใย(n) fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย, Thai Definition: เส้นใย (แห่งแมงมุม)
ซัง(n) fibre, See also: fiber, stringy pulp of the jackfruit, Syn. ซังขนุน, Example: การแกะขนุนออกจากซังอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับบางคนที่ไม่คุ้นเคย, Thai Definition: สิ่งที่เป็นเส้นๆ หุ้มยวงขนุน
ใยแก้ว(n) fiber glass, Example: เส้นใยอนินทรีย์เป็นเส้นใยที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น ใยแก้ว เซรามิก หรือโลหะ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟเบอร์[faiboē] (n) EN: fibre ; fiber (Am.)  FR: fibre [f]
ไหมปานามา[mai Pānāmā] (n, exp) EN: jipijapa fiber
ไหมสับปะรด[mai sapparot] (n, exp) EN: pineapple fiber ; pineapple thread
รังบวบ[rangbūap] (n) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd
เส้นใย[senyai] (n) EN: fibre ; fiber (Am.)  FR: fibre [f]
เส้นใยแก้ว[senyai kaēo] (n, exp) EN: glass fibre ; glass fiber (Am.)  FR: fibre de verre [f]
เส้นใยนำแสง[senyai nam saēng] (n, exp) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.)  FR: fibre de verre [f]
เส้นใยนาโน[senyai nānō] (n) EN: nanofibers  FR: nanofibres [fpl]
เส้นใยสังเคราะห์[senyai sangkhrǿ] (n, exp) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.)  FR: fibre synthétique [f]
เส้นใยเทียม[senyai thīem] (n, exp) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.)  FR: fibre synthétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIBER F AY1 B ER0
FIBERS F AY1 B ER0 Z
FIBER'S F AY1 B ER0 Z
FIBERWEB F AY1 B ER0 W EH2 B
FIBERGLAS F AY1 B ER0 G L AE2 S
FIBERBOARD F AY1 B ER0 B AO2 R D
FIBERGLASS F AY1 B ER0 G L AE2 S
FIBEROPTIC F AY1 B ER0 AA2 P T IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纤维[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiber, #4,374 [Add to Longdo]
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiberglass; glass fiber, #40,817 [Add to Longdo]
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] fiber bundle (math.), #341,891 [Add to Longdo]
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faser {f} | Fasern {pl} | gespritzte Fasr | synthetische Faserfiber [Am.]; fibre [Br.] | fibers [Am.]; fibres [Br.] | spray fibre | synthetic fibre [Add to Longdo]
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.] [Add to Longdo]
Glasfaser {f}; Lichtleiter {m}fiber optics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
アクリル[akuriru] (n,adj-no) acrylic (esp. acrylic fibre, fiber); (P) [Add to Longdo]
アクリル繊維[アクリルせんい, akuriru sen'i] (n) acrylic fiber; acrylic fibre [Add to Longdo]
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre [Add to Longdo]
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber [Add to Longdo]
カーボンファイバー[ka-bonfaiba-] (n) carbon fiber; carbon fibre [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
ガラス繊維[ガラスせんい, garasu sen'i] (n) glass fiber; glass fibre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
マルチモードファイバ[まるちもーどふぁいば, maruchimo-dofaiba] multimode fiber [Add to Longdo]
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics [Add to Longdo]
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] fiber optics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiber
   n 1: a slender and greatly elongated substance capable of being
      spun into yarn [syn: {fiber}, {fibre}]
   2: coarse, indigestible plant food low in nutrients; its bulk
     stimulates intestinal peristalsis [syn: {roughage}, {fiber}]
   3: any of several elongated, threadlike cells (especially a
     muscle fiber or a nerve fiber) [syn: {fiber}, {fibre}]
   4: the inherent complex of attributes that determines a persons
     moral and ethical actions and reactions; "education has for
     its object the formation of character"- Herbert Spencer [syn:
     {character}, {fiber}, {fibre}]
   5: a leatherlike material made by compressing layers of paper or
     cloth [syn: {fiber}, {fibre}, {vulcanized fiber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top