ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feverish

F IY1 V ER0 IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feverish-, *feverish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feverish(adj) เป็นไข้, See also: มีไข้, เกี่ยวกับไข้, Syn. febrile, hot, pyretic
feverish(adj) ตื่นเต้น, See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย, Syn. hectic, Ant. calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feverish(ฟี'เวอริช) adj. ตื่นเต้น,กระสับกระส่าย,มีไข้,เป็นไข้, See also: feverishly, feverously adv. feverishness n., Syn. feverous

English-Thai: Nontri Dictionary
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Set aside the feverish homeless cannibal I'm living in the dream.ช่วยคนจากคนจรจัดกินคน \ นี่ฉันฝันไปหรือเปล่า. Zombieland (2009)
It's as if I've woken from a feverish dream.มันเหมือนกับว่าฉันถูกปลุกตื่นจากฝันยามเราไม่สบาย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Yes, the tumor's spread, and he was so feverish that he hit his car while driving and flew out the window cracked his head broke his legใช่แล้วเนี้องอกรุกรามและเขามีไข้ ทำให้เขาขับรถชน และกระเด็นออกนอกหน้าต่าง Love in Disguise (2010)
For a moment, I felt a feverish agony.มันช่างรุนแรงเหมือนป่วยเป็นไข้ขึ้นสูง Episode #1.11 (2010)
They have a feverish night of socially-approved copulation ahead of them.พวกเขาได้มีค่ำคืนอันแสนตื่นเต้น ของการร่วมประเวณีที่สังคมยอมรับแล้วรออยู่ The Pulled Groin Extrapolation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feverishI feel a bit feverish tonight.
feverishI feel feverish.
feverishI feel very feverish.
feverishI seem to have caught cold. I'm a little feverish.
feverishI was feverish with embarrassment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการไข้[ākān khai] (n, exp) EN: feverish  FR: état fébrile [m]
ไม่สบาย[mai sabāi] (v) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing  FR: être malade ; être souffrant
เป็นไข้[pen khai] (x) EN: have a cold with fever ; be feverish ; have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever  FR: avoir de la fièvre ; être fiévreux
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[rūseuk røn-røn nāo-nāo] (v, exp) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried

CMU English Pronouncing Dictionary
FEVERISH F IY1 V ER0 IH0 SH
FEVERISHLY F EH1 V ER0 IH2 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feverish (j) fˈiːvərɪʃ (f ii1 v @ r i sh)
feverishly (a) fˈiːvərɪʃliː (f ii1 v @ r i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fieberhitze {f}feverish heat [Add to Longdo]
Fiebertraum {m}feverish dream [Add to Longdo]
fieberhaft {adj} | fieberhafter | am fieberhaftestenfeverish | more feverish | most feverish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
熱っぽい[ねつっぽい, netsuppoi] (adj-i) (1) feverish; (2) enthusiastic [Add to Longdo]
熱感[ねつかん, netsukan] (n) feverish [Add to Longdo]
熱気[ねつけ, netsuke] (n) feverish [Add to Longdo]
坩堝と化す[るつぼとかす, rutsubotokasu] (exp,v5s) to turn into a state of feverish mood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feverish
   adj 1: marked by intense agitation or emotion; "worked at a
       feverish pace" [syn: {feverish}, {hectic}]
   2: of or relating to or characterized by fever; "a febrile
     reaction caused by an allergen" [syn: {febrile}, {feverish}]
     [ant: {afebrile}]
   3: having or affected by a fever [syn: {feverish}, {feverous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top