ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fetching

F EH1 CH IH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fetching-, *fetching*, fetch
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fetching Prince Noctis of Lucis... and the fair Princess Lunafreya of Tenebrae....น็อคทิส องค์ชายรูปงามแห่งลูซิส และลูนาเฟรยา องค์หญิงผู้เลอโฉมแห่งเทเนไบร Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
I think you look rather fetching without your schnozzle.ข้าว่าเจ้าดูมีเสน่ห์น่ารักเมื่อไม่มีจมูก Alice Through the Looking Glass (2016)
No more fetching your coffee or picking up your dry cleaning.ห้ามให้ผมไปเอากาแฟให้ ห้ามให้ไปรับเสื้อซักแห้ง Sweet Dreams (2013)
Would you mind fetching that for me?คุณช่วยหยิบให้ผมหน่อยจะได้ไหม Lekio (2012)
Oh, yeah, but I have proof in the form of my very first de Kooning that I purchased, brokered by a fetching young Vicky Harper years ago.เป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าผิดจริง โอ้ ใช่ แต่ฉันพิสูจน์แล้ว ในภาพของเดอ คูนนิ่ง ซึ่งเป็นภาพแรก ที่ฉันซื้อ Justice (2012)
Would you mind fetching it for me?เธอจะเก็บเป็นความลับได้มั๊ย? Raiders of the Lost Art (2012)
You look very fetching in mail.ท่านดูเหมาะกับชุดเกราะ Snow White and the Huntsman (2012)
We're growing into quite the fetching creature.-แองเจลีค -อลิซาเบ็ท Dark Shadows (2012)
They'd rather have you fetching peaches.พวกเขาไม่ควรเรียกคุณว่าไอ้ลูกพีช Secrets (2011)
Who I think you can all agree, is wearing a rather fetching mini-kilt.ใคร จะไปคิดว่าพวกคุณ จะใส่ กระโปรง อะไรแบบนี้ Made of Honor (2008)
Since the confers of rank and the Ancestors sayings parts should be over by now, they're probably starting the Bride fetching ceremony.เป็นน่าขอผู้มีตำแหน่งสูงและพระราชาจะเป็นคนเลือก พวกเราควรจะเริ่มพิธีการสู่ขอได้แล้ว Episode #1.3 (2006)
After that, it's the Bride fetching ceremony.และมันก็เป็นสิ่งสำคัญในพิธีของเจ้าสาว Episode #1.3 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   

CMU English Pronouncing Dictionary
FETCHING    F EH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fetching    (v) fˈɛtʃɪŋ (f e1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegholendfetching away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] (n) {comp} stored message fetching; MS [Add to Longdo]
球拾い[たまひろい, tamahiroi] (n) (1) fetching balls; (2) ball boy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fetching
   adj 1: very attractive; capturing interest; "a fetching new
       hairstyle"; "something inexpressibly taking in his
       manner"; "a winning personality" [syn: {fetching},
       {taking}, {winning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top