ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fervidly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fervidly-, *fervidly*, fervid
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fervidly (a) fˈɜːʳvɪdliː (f @@1 v i d l ii)
fervid (j) fˈɜːʳvɪd (f @@1 v i d)
perfervid (j) pˈɜːʳfˈɜːʳvɪd (p @@1 f @@1 v i d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fervid(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า, Syn. ardent, fervent, Ant. apathetic
perfervid(adj) ที่รู้สึกรุนแรง, Syn. eager, ardent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fervid(เฟอ'วิด) adj. ร้อนรน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,ร้อน,เผาไหม้., See also: fervidity n. fervidness n., Syn. fervent

English-Thai: Nontri Dictionary
fervid(adj) เผ็ดร้อน,ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกล้า(adj) strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
กระเหี้ยนกระหือรือ(v) be obsessed with ambition, See also: be zealous, be fervid, be wild with ambition, be overweeningly ambitious, Example: เขากระเหี้ยนกระหือรืออยากจะเป็นผู้แทนมาก, Thai Definition: แสดงอาการฮึดฮัดอย่างจะเอาจริงเอาจัง
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

CMU English Pronouncing Dictionary
FERVID F ER1 V AH0 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leidenschaft {f} | Leidenschaften {pl}ferventness | fervidness [Add to Longdo]
feurig {adv}fervidly [Add to Longdo]
glühendfervid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fervidly
   adv 1: with passionate fervor; "both those for and against are
       fervently convinced they speak for the great majority of
       the people"; "a fierily opinionated book" [syn:
       {fierily}, {fervently}, {fervidly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top