ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ferocity

F ER0 AA1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferocity-, *ferocity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferocity(n) ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, ความป่าเถื่อน, ความดุร้าย, Syn. brutality, fierceness, savagery, Ant. humaneness, mercy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหดร้าย(n) ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโหดร้าย[khwām hōtrāi] (n) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness  FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEROCITY F ER0 AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferocity (n) fˈərˈɒsɪtiː (f @1 r o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
兇悍[きょうかん, kyoukan] (n) heinousness; ferocity [Add to Longdo]
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity [Add to Longdo]
獰猛;どう猛[どうもう;ねいもう(獰猛)(ik), doumou ; neimou ( doumou )(ik)] (adj-na,n) ferocity; truculence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferocity
   n 1: the property of being wild or turbulent; "the storm's
      violence" [syn: {ferocity}, {fierceness}, {furiousness},
      {fury}, {vehemence}, {violence}, {wildness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top